Sekretariat/Tidtaker - Før arrangement

Tildeling av startnummer og starttider
I EQ Admin er det i hovedsak to modeller for tildeling av startnummer og starttider. (Tildeling via aksjonsmenyen under fanen deltaker, er erstattet med de...
Mon, 30 Jan, 2023 ved 9:09 AM
Oppsett av Timerecorder, Emit ETS1&ECB1&Moxa i EQ-Admin
Oppsett av Emit ETS1&ECB1&Moxa i EQ-Admin Dersom du benytter ETS1/ECB1 med innebygd GPRS modem kan disse kobles opp i EQ-admin som en ordinær stasj...
Thu, 25 Jan, 2024 ved 3:01 AM
TIldeling av personlige og leiebrikker i arrangement
Dette gjøres fra startnummer fanen. Tildeling av personlige brikker,  merk alle, velg aksjon, knytt emitag til deltaker på markerte, velg chip 1 elle...
Fri, 29 Nov, 2019 ved 11:46 AM
Riktig montering av B-Tag på startnummer for løp
For bruk på løp, hvor startnummeret festes til brystet eller magen skal engangsbrikken monteres vertikalt på baksiden av startnummeret.  Brikken(e) monteres...
Fri, 24 Sep, 2021 ved 6:31 AM
1. Generelt om problemløsning
Til tross for all verdens backup og forebygging, vil feil eller problemer oppstå. Og da gjelder det å ha oversikt over hva som kan gjøres og hva som må gjør...
Thu, 23 Sep, 2021 ved 6:14 AM
Arrangementkritiske feil
Såkalte “single point of failure” (SPOF) er feil man ikke kan leve med. At tidtaking i mål ikke fungerer for eksempel. Mulige SPOF er ikke bare software ell...
Thu, 23 Sep, 2021 ved 7:57 AM
Brikkekontroll engangsbrikker
Selv om engangsbrikker fra ChronoTrack er svært pålitelige ønsker man å ha en brikkekontroll-funksjon i mange arrangement.  Brikkekontroll gir full kontroll...
Thu, 10 Mar, 2022 ved 5:29 AM
Forbered utstyret
Sørg for på forhånd (senest dagen før) at alle batterier er full-ladet. Sjekk at alle bokser fungerer og koble til ruter og se til at de kommer på nett. Mer...
Thu, 23 Sep, 2021 ved 7:51 AM
Kvalitetssjekk arrangementet
Før du åpner for påmelding: kvalitetssjekk all info i EQ Admin. Nøkkelord er klassedefinisjoner, tidtakingsstasjoner, øvelser, puljer. Og om det er samsvar ...
Tue, 5 Okt, 2021 ved 9:12 AM
Videobackup i EQ Admin
Det er mange ulike foto eller videoløsninger som brukes som backup av tidtakere.  Felles for de fleste av dem er at det er tidkrevende å spole frem og tilba...
Mon, 18 Okt, 2021 ved 4:17 AM