Sekretariat/Tidtaker - Før arrangement

Oppsett av Emit ETS1&ECB1&Moxa i QT-Admin
Oppsett av Emit ETS1&ECB1&Moxa i QT-Admin Dersom du benytter ETS1/ECB1 med innebygd GPRS modem kan disse kobles opp i QT-admin som en ordinær stasj...
Wed, 5 Des, 2018 at 4:54 AM
Riktig montering av B-Tag på startnummer for løp
For bruk på løp, hvor startnummeret festes til brystet eller magen skal engangsbrikken monteres vertikalt på baksiden av startnummeret.  Brikken(e) monteres...
Fri, 24 Sep, 2021 at 6:31 AM
1. Generelt om problemløsning
Til tross for all verdens backup og forebygging, vil feil eller problemer oppstå. Og da gjelder det å ha oversikt over hva som kan gjøres og hva som må gjør...
Thu, 23 Sep, 2021 at 6:14 AM
Arrangementkritiske feil
Såkalte “single point of failure” (SPOF) er feil man ikke kan leve med. At tidtaking i mål ikke fungerer for eksempel. Mulige SPOF er ikke bare software ell...
Thu, 23 Sep, 2021 at 7:57 AM
Brikkekontroll engangsbrikker
Selv om engangsbrikker fra ChronoTrack er svært pålitelige ønsker man å ha en brikkekontroll-funksjon i mange arrangement.  Brikkekontroll gir full kontroll...
Thu, 10 Mar, 2022 at 5:29 AM
2. Nytt og ukjent feil/problem
Det vanskelig å lage generell regel på hvordan man skal takle et nytt og ukjent problem. Men det kan som regel kategoriseres og da kan ofte en pekepinn gis....
Thu, 23 Sep, 2021 at 6:15 AM
Forbered utstyret
Sørg for på forhånd (senest dagen før) at alle batterier er full-ladet. Sjekk at alle bokser fungerer og koble til ruter og se til at de kommer på nett. Mer...
Thu, 23 Sep, 2021 at 7:51 AM
Kvalitetssjekk arrangementet
Før du åpner for påmelding: kvalitetssjekk all info i EQ Admin. Nøkkelord er klassedefinisjoner, tidtakingsstasjoner, øvelser, puljer. Og om det er samsvar ...
Tue, 5 Okt, 2021 at 9:12 AM
Godkjenning av arrangement
Slik er prosedyren for gjennomsyn og godkjenning av Arrangementsøknader: Logg inn på Adminmed din rolle på krets eller regionnivå. Ta kontakt med EQ...
Fri, 4 Nov, 2022 at 3:05 AM
Oppsett jaktstart
Jaktstart arrangementet må være et eget arrangement, ta gjerne en kopi av sprinten. INNTIL VIDERE  KAN MAN KUN HA EN ØVELSE I ARRANGEMENTET FOR AT DETTE...
Tue, 5 Okt, 2021 at 4:15 AM