Selv om engangsbrikker fra ChronoTrack er svært pålitelige ønsker man å ha en brikkekontroll-funksjon i mange arrangement.  Brikkekontroll gir full kontroll på blant annet:

  • At ingen brikker er defekt
  • At startnumrene har riktig brikke påmontert
  • At deltakerne får utdelt riktig startnummer (og brikke)


Det viktigste er at at det gir deltakerne en bekreftelse på at de er riktig registrert i systemet.

Det er imidlertid noen feil som en brikkekontroll ikke kan avdekke:

  • At deltakere forbytter startnummer og brikker ETTER at de er utlevert fra sekretariatet
  • At deltakerne monterer startnummer eller brikke feil
  • At deltakerne ikke ødelegger brikkenDette trenger du

  • En PC tilkoblet Internett
  • En Nordic ID Stix USB brikkeleser (kan bestilles fra Quick Systems)
  • Driver og software for USB leseren installert på PC’en.  Softwaren kan du laste ned her.

Last ned og installer EQ Chip Test.  Dette vil installere både driveren for leseren og softwaren for den og legge en snarvei på skrivebordet.  Det er viktig at du installerer driveren før du plugger USB leseren i PC’en.Slik bruker du løsningen

Brikkekontroll-funksjonen er en web-løsning, akkurat som den øvrige programvaren.  Du finner lenken til brikkekontroll for ditt arrangement i Admin under fanen Lenker.  Lenken er https://admin.eqtiming.no/ChipTest/#ARRANGEMENTID#?type=Type – hvor #ARRANGEMENTID# erstattes med arrangementets ID – f.eks. slik: https://admin.eqtiming.no/ChipTest/7867?type=ChipTest eller https://admin.eqtiming.no/ChipTest/7867?type=Utlevering

EQ Chip test softwaren må kjøre i bakgrunnen på PC’en når du har websiden åpen.  Dette vil “konvertere” brikkeavlesningen til tastetrykk slik at websiden kan motta brikke-ID’en for oppslag.Du kan justere signalstyrken på leseren med +/- på tastaturet.  Med 10 mW som er forvalgt signalstyrke kan brikken leses på ca 10 cm avstand.  Hvis du justerer signalstyrken for høyt kan det bli vanskelig å bruke løsningen hvis du har mange brikker i nærheten.


Etter at du har startet softwaren for leseren kan du åpne websiden, og brikkekontrollen er klar til bruk.  Trykk gjerne F11 i nettleseren for å kjøre denne i fullskjerm.  Når du leser en brikke skal brikke-ID komme opp i feltet på skjermen, og deltakerinformasjon vises som i eksemplet under.  Informasjonen blir stående der i inntil 15 sekunder, eller til du leser neste brikke.


Det er også mulig å slå opp deltakere ved å taste inn startnummer med tastaturet.
Related entries