I EQ Admin er det i hovedsak to modeller for tildeling av startnummer og starttider.

(Tildeling via aksjonsmenyen under fanen deltaker, er erstattet med denne nye startnummertildelingen).

  • Klassestyrt (brukes i hovedsak ved intervallstart)
  • Puljestyrt (brukes i hovedsak ved puljevis start/fellesstart)


Hvilke modell som skal benyttes velges under Arrangement Detaljer.  Huk av for “Klassestyrt” hvis hvis denne modellen skal brukes.


Det er mulig å kombinere puljevis start/fellestart og intervallstart i samme arrangement.  Da velger man modellen Klassestyrt.  For de klassene som skal ha fellesstart legger man da 0 som startintervall for klassen.  Intervall = antall sekunder det er mellom hver løper.  0 sekunder gir da følgelig 0 sekunder mellom hver løper – som effektivt blir fellesstart.

Ved puljestyrt arrangement hentes startnummerserier primært fra puljen – eller fra den generelle startnummerserien (under Før arrangement/Generelt) hvis det ikke er definert en egen nummerserie for puljen.  Hvis det ikke er ledige nummer i puljen benyttes den generelle serien som reservenummer.


Ved klassestyrt arrangement kan man om ønskelig definere nummerserie på klasse dersom man skal dedikere bestemte nummerserier til klassen.  Men det er mer vanlig å bruke en fortløpende nummerserie fra 1 og oppover.  Nummerserien defineres da under Før arrangement/Generelt.


Følgende funksjoner finnes for tildeling av startnummer og starttider.


Startnummer tildeling


Trykk på fanen startnummer og så tildeling, her trykker man på nøkkeltegnet og velger "veiviser for tildeling og man kommer til  bildet under. Her velger man om man skal tildele for klasser (intervallstart) og puljer (fellesstart). Valget tildel automatisk betyr at man tildeler automatisk startnummer til de som melder seg på etter tildelingen av startnummer.  Trykk neste når valgene er gjort.Grunnlag: Her ligger klassene i rekkefølgen som er satt i fanen klasser, man kan gjøre om på rekkefølgen ved å bruke pilene i feltet med klassenavn. Det er viktig her at klassene ligger i den rekkefølgen de skal starte. I neste kolonne Deltakere ser man hvor mange som er påmeldt i klassen, i kolonnen starttid legger man inn når første klasse skal starte, skal man starte resten av klassene fortløpende trenger man kun legge inn starttid på første klassen. Man kan også bruke kolonnen Pause før til å legge til antall minutter man skal vente med å starte klassen for å lage pauser mellom klassene.


I kolonnen intervall legger man inn antall sekunder det skal være mellom hver løper når det er intervall start. I kolonnen Samtidig start angir man hvor mange som skal starte sammen. Legger man inn 2 vil man starte 2 og 2 med intervallet som er angitt.


Hvis man vil tvinge systemet til å begynne på spesielle startnummer i klassene kan man legge inn første startnummer i klassen i kolonnen "Overstyr startnummer fra" Legger man inn startnummer i kolonnen "Startnummer til" holder det å legge inn i første klassen og systemet vil tilordne til resten av klassene når man trykker på Beregn.


De to siste kolonnene angir man hvor mange startnummer man skal reservere i hver klasse og om man skal reservere de først i serien. Ved intervallstart legger man ofte de reserverte startnummerene først i serien til bruk for etteranmeldte.


Når man har gjort valgene man skal trykker man på Beregn og vil se første og siste starttid i klassen og man vil se hvilke startnummer som blir tildelt til hver klasse.Trykk på neste og man kommer til seeding, her er det mulig å seede etter diverse kriterier, resultater fra tidligere renn, eller serier og seeding som er lagt på utøver er de vanligste seeding typene man bruker. Man kan legge til flere valg for seeding hvis det er ønskelig å f.eks. først seede etter seeding lagt på spesielle utøvere, og så seede etter en serie og til slutt f.eks etter et tidligere avholdt renn på sin arrangør konto.Fullfør 

Her får man noen valg til slutt, Behold allerede tilordnet betyr at de som evt. allerede har fått startnummer beholder disse.

Tilfeldig rekkefølge, hvis man trekker flere gange velger man her om det skal trekkes likt som man gjorde ved tidligere trekning. Knappen Forhåndsvisning med seedingsverdier, trykker man på den for man opp en test av trekningen og man ser seedingstallene som er brukt.

Forhåndsvisning med grafikk, trykker man her får man opp en testtrekning med logoer slik en startliste vil se ut. 


Når man har sjekket listen trykker man på Publisere og velger lagre og det er nå trekningen blir gjort og er synlig på deltakerlisten i EQ Admin.


Finner man ut etter litt tid at startnummer tildelingen var feil, så kan man gå igjennom denne veiviseren flere ganger.