Oppsett av Emit ETS1&ECB1&Moxa i EQ-Admin

Dersom du benytter ETS1/ECB1 med innebygd GPRS modem kan disse kobles opp i EQ-admin som en ordinær stasjon.

På øvelse/Omgang legges ETS/ECB inn som stasjoner på følgende måte:

Serienummeret på ETS+kode benyttes som Serienr/Device-ID: For eksempel. ETS1 med serienummer 876100020 og kode 70 legges inn med Device-ID = 876100020070. Se bildet under. Husk at koden må legges inn med 3 tegn, 70 legges inn som 070.

oppsett_ETS1_2

 

Dersom ETS1/ECB1 ikke har GPRS-modem eller du har en Moxa boks kan det benyttes en PC med EQ Time Recorder tilkoblet ETS/ECB.

Last ned EQ Time Recorder fra http://www.eqtiming.no/downloads/

Installer denne.

Koble til ECB1/ETS1:

Benytt en standard USB kabel for å koble ECB1 til PC.

Start opp EQ Time Recorder.

Velg fra Meny , Koble til Ekstern klokke

valg-klokke

Velg Emit

Fyll inn data som vist under. Vanligvis vil programmet foreslå den aktuelle porten. Hastigheten som settes er viktig:

Hvis man har koblet ECB/ETS rett i PC velger man hastighet 115200, hvis man har koblet gjennom en Moxa boks setter man hastigheten til 19200.

koble_til_ekstern_klokke

Hvilken port du må velge kan du finne ut fra: Enhetsbehandling – Porter (COM og LPT). Se bildet under.

enhetsbehandling

 

Når du har fylt inn riktige parametere og trykker Koble til skal det komme et lite pip fra ECB1. Når du nå tester med en emiTag brikke vil du få opp en linje i nedre del av displayet som vist i bildet under:

eq_time_recorder2

Her ser du Device-ID som må legges inn i EQtiming under mål. (183e79-C248).

Denne Device-ID registreres som en vanlig stasjon i QT Admin som vist under.

stasjon

 

Oppsett for Moxa i EQ Time Recorder:

Velg Koble til Ekstern klokke og velg Emit som klokketype. Fyll inn data som vist under, husk at Port er avhengig av hva oppsettet er på din PC.

Det er viktig å sette hastighet til 19200 og antall stoppbit=1

koble_til_ekstern_klokke_Moxa

 

Oppsettet for Moxa gjøres i Enhetsbehandling på PC. Det er viktig å sette opp alle Moxa portene til RS-485. Se bilder under.

enhetsbehandling_moxa1

enhetsbehandling_moxa2

enhetsbehandling_moxa3