Sekretariat/Tidtaker - Før arrangement

TIldeling av personlige og leiebrikker i arrangement
Dette gjøres fra startnummer fanen. Tildeling av personlige brikker,  merk alle, velg aksjon, knytt emitag til deltaker på markerte, velg chip 1 elle...
Fri, 29 Nov, 2019 at 11:46 AM
Endring av deltagerinformasjon
Alle endringer av deltagerinformasjon gjøres fra Før arrangement/Deltagere. Rette navn (Kun ved feilstaving) Endring av adresse Endring av telefon og e-...
Wed, 22 Sep, 2021 at 7:16 AM
Endre startnummer på deltager
Dersom det er behov for å bytte startnummer på en deltager, gjøres dette fra Deltagere.Kan være aktuelt dersom det har vært gitt ut feil startnummer og du i...
Wed, 22 Sep, 2021 at 7:13 AM
Videobackup i EQ Admin
Det er mange ulike foto eller videoløsninger som brukes som backup av tidtakere.  Felles for de fleste av dem er at det er tidkrevende å spole frem og tilba...
Mon, 18 Okt, 2021 at 4:17 AM
Endre øvelse/distanse for utøver
Dersom det skal skiftes øvelse/distanse gjøres dette fra Deltager bildet. Søk opp aktuell deltager og velg deltageren. Velg riktig øvelse fra feltet Ø...
Wed, 22 Sep, 2021 at 7:15 AM
Oppsett kamera i EQ Admin
Programmer som man må ha: EQ Image Server, lastes ned her: http://www.eqtiming.no/downloads/ Vast2 fra Vivotek, kan lastes ned her: https://www.vivotek...
Fri, 29 Nov, 2019 at 11:46 AM
Tildeling av startnummer og starttider, intervallstart
I EQ Admin er det i hovedsak to modeller for tildeling av startnummer og starttider. Klassestyrt (brukes i hovedsak ved intervallstart) Puljestyrt (bruke...
Fri, 22 Okt, 2021 at 7:07 AM
Utskrift av startlister
NB! Hvis blokkering av «sprettopp-vinduer» (popup blocker) står på i nettleseren din vil ikke utskrifter komme opp.  Du vil da få en advarsel fra nettlesere...
Mon, 4 Okt, 2021 at 8:25 AM
Oppsett av startpinne EQ Timing.
Hvis man skal bruke startpinne sammen med EQ Timing må man i oppsettet gjøre noen valg. Man kobler startpinnen til f.eks. start inngangen på ECB/ETS. ...
Mon, 3 Feb, 2020 at 7:09 AM
Registrering av uavhentede startnummer (DNS)
Ikke startende deltakere bør registreres så snart som mulig etter at startnummerutdelingen er avsluttet.  Dette gir best mulig oversikt over antall deltaker...
Mon, 4 Okt, 2021 at 8:27 AM