Sekretariat/Tidtaker - Før arrangement

Godkjenning av arrangement
Slik er prosedyren for gjennomsyn og godkjenning av Arrangementsøknader: Logg inn på Adminmed din rolle på krets eller regionnivå. Ta kontakt med EQ...
Fri, 4 Nov, 2022 ved 3:05 AM
Oppsett jaktstart
Jaktstart arrangementet må være et eget arrangement, ta gjerne en kopi av sprinten. INNTIL VIDERE  KAN MAN KUN HA EN ØVELSE I ARRANGEMENTET FOR AT DETTE...
Tue, 5 Okt, 2021 ved 4:15 AM
2. Nytt og ukjent feil/problem
Det vanskelig å lage generell regel på hvordan man skal takle et nytt og ukjent problem. Men det kan som regel kategoriseres og da kan ofte en pekepinn gis....
Thu, 23 Sep, 2021 ved 6:15 AM
Endring av deltagerinformasjon
Alle endringer av deltagerinformasjon gjøres fra Før arrangement/Deltagere. Rette navn (Kun ved feilstaving) Endring av adresse Endring av telefon og e-...
Wed, 22 Sep, 2021 ved 7:16 AM
Endre startnummer på deltager
Dersom det er behov for å bytte startnummer på en deltager, gjøres dette fra Deltagere.Kan være aktuelt dersom det har vært gitt ut feil startnummer og du i...
Wed, 22 Sep, 2021 ved 7:13 AM
Endre øvelse/distanse for utøver
Dersom det skal skiftes øvelse/distanse gjøres dette fra Deltager bildet. Søk opp aktuell deltager og velg deltageren. Velg riktig øvelse fra feltet Ø...
Wed, 22 Sep, 2021 ved 7:15 AM
Oppsett kamera i EQ Admin
Programmer som man må ha: EQ Image Server, lastes ned her: http://www.eqtiming.no/downloads/ Vast2 fra Vivotek, kan lastes ned her: https://www.vivotek...
Fri, 29 Nov, 2019 ved 11:46 AM
Utskrift av startlister
NB! Hvis blokkering av «sprettopp-vinduer» (popup blocker) står på i nettleseren din vil ikke utskrifter komme opp.  Du vil da få en advarsel fra nettlesere...
Mon, 4 Okt, 2021 ved 8:25 AM
Oppsett av startpinne EQ Timing.
Hvis man skal bruke startpinne sammen med EQ Timing må man i oppsettet gjøre noen valg. Man kobler startpinnen til f.eks. start inngangen på ECB/ETS. ...
Mon, 3 Feb, 2020 ved 7:09 AM
Registrering av uavhentede startnummer (DNS)
Ikke startende deltakere bør registreres så snart som mulig etter at startnummerutdelingen er avsluttet.  Dette gir best mulig oversikt over antall deltaker...
Mon, 4 Okt, 2021 ved 8:27 AM