Ritt på nivåer høyere enn klubbritt skal godkjennes av forbund eller region før de publiseres i terminlisten.  Slik er prosedyren for gjennomsyn og godkjenning av rittsøknader:


Logg inn på Adminmed din rolle på krets eller regionnivå.


Ta kontakt med EQ Timing kundeservice på support@eqtiming.no dersom du mangler nødvendig tilgang.


Fra arrangementsoversikten huker man av for å vise godkjenning av øvelser. I nedrekksmenyen velger man godkjent for å godkjenne arrangementet. 


Related entries