Jaktstart arrangementet må være et eget arrangement, ta gjerne en kopi av sprinten.


INNTIL VIDERE  KAN MAN KUN HA EN ØVELSE I ARRANGEMENTET FOR AT DETTE SKAL FUNGERE.


Merk av på øvelsen at den er jaktstart.


Rapporter

-Skriv jakt i filter felt, og huk av for vis alle rapporter, trykk en gang på rappporten og du får opp flere valg.
-Faktor: 1, da ganges tiden man er etter vinneren i løpet man henter tider fra med 1.


-Sett startnummer, velger man ja her så får deltakerene startnumrene som er lagt inn på klassene. Velger man Nei så beholder de startnummer fra forrige arrangement.


-Forrige arrangement, velg arrangementet du henter tider ifra.


-Antall sekunder for bølgestart, hvor lang tid det skal ta før deltakere blir satt i bølgestart, setter man 180 her så blir alle som var over 180 sekunder etter vinneren i løpet du henter tider fra satt til samme starttid.


Må gjøres før rapporten kjøres:


-Deltakere hentes fra forrige arrangement


-Sett rekkefølge på klassene


-Sett starttid på klassene


-Legg inn startnummer på klassene