Sekretariat/Tidtaker - Før arrangement

Montering av engangsbrikker i startnummervest
Det fungerer utmerket å bruke ChronoTrack engangsbrikker i startnummervester hvis de er riktig montert Løsningen fungerer godt sammen med FlashPoint ant...
Fri, 24 Sep, 2021 ved 7:37 AM
Riktig montering av B-Tag på MTB startnummer
For bruk i MTB ritt med frontmontert startnummer monteres B-Tag horisontalt på baksiden av startnummeret.  Brikkene monteres midt på startnummeret slik at d...
Fri, 24 Sep, 2021 ved 7:38 AM
Oppsett av arrangement med webpåmelding
Her viser vi hvordan du setter opp et arrangement med webpåmelding.
Mon, 18 Okt, 2021 ved 4:12 AM
Brikkesjekk program med online sjekk i arrangement
Her viser vi hvordan brikkesjekk programmet til EQ Timing virker.
Mon, 18 Okt, 2021 ved 4:21 AM
Tildeling av startnummer og startti ved puljestart.
Her viser vi hvordan man tildeler startnummer og starttider ved puljestart.
Fri, 22 Okt, 2021 ved 7:09 AM
Brukerveiledning sekreteriat på arrangementsdagen
Kort oversikt over hvordan de vanligste problemer løses når man står i sekreteriatet.  1. Navnet mitt er skrevet feil.  Jeg har feilt Kjønn.  Fødselsdat...
Fri, 26 Mai, 2023 ved 9:11 AM
Serie med beste tid på runder
Når man har et arrangement med flere runder er det mulig å sette opp en serie der man kan få ut beste runde, total tid osv. Man lager først virtuelle øv...
Wed, 7 Feb, 2024 ved 10:43 AM