Her viser vi hvordan man tildeler startnummer og starttider ved puljestart.