Sekretariat/Tidtaker - Før arrangement

Montering av engangsbrikker i startnummervest
Det fungerer utmerket å bruke ChronoTrack engangsbrikker i startnummervester hvis de er riktig montert Løsningen fungerer godt sammen med FlashPoint ant...
Fri, 24 Sep, 2021 at 7:37 AM
Riktig montering av B-Tag på MTB startnummer
For bruk i MTB ritt med frontmontert startnummer monteres B-Tag horisontalt på baksiden av startnummeret.  Brikkene monteres midt på startnummeret slik at d...
Fri, 24 Sep, 2021 at 7:38 AM
Oppsett av arrangement med webpåmelding
Her viser vi hvordan du setter opp et arrangement med webpåmelding.
Mon, 18 Okt, 2021 at 4:12 AM
Brikkesjekk program med online sjekk i arrangement
Her viser vi hvordan brikkesjekk programmet til EQ Timing virker.
Mon, 18 Okt, 2021 at 4:21 AM
Tildeling av startnummer og startti ved puljestart.
Her viser vi hvordan man tildeler startnummer og starttider ved puljestart.
Fri, 22 Okt, 2021 at 7:09 AM