Det fungerer utmerket å bruke ChronoTrack engangsbrikker i startnummervester hvis de er riktig montert


Løsningen fungerer godt sammen med FlashPoint antenner ved inntil 6 meters mållinje (En MiniTrack og en antenne på hver side), eventuelt to MiniTracker hvis du ønsker redudans (EQ Timing benytter alltid redundant oppsett ved mål).


Ved bredere mållinje enn 6 meter må du enten dele mållinjen i to korridorer med FlashPoint antenner også i midten, eller du kan bruke matter under midten av løypen. EQ Timing bruker denne løsningen for eliteløperne i Skarverennet, hvor det er 9 meters mållinje.  Vi benytter der FlashPoint antenner på begge sider, og 8 meter med matter under (vi bruker da totalt 3 MiniTracker ved mål).


Plasserer tidtakingspunkter på steder hvor løperne er oppreist (f.eks. i stigninger).  Dersom tidtakingspunktet plasseres på et sted hvor løperne sitter i hockey vill brikken foran være skjermet og ikke lesbar, mens brikken bak vil være tilnærmet horisontal, og dermed i feil retning i forhold til antennene.  • Bruk alltid doble brikker ved denne typen montering (dual B-Tag).  Da er du sikret at tidene registreres selv om løperen går i mål i en stilling som skjermer brikken foran.
  • Brikken monteres på innsiden av vesten – en foran og en bak.
  • Brikkene monteres vertikalt, lengst opp mot halsen på vesten.  Dette er viktig for at det skal bli mest mulig distanse mellom brikken og kroppen (for mange av oss er vesten trangere lenger ned…).  Fotoet viser riktig plassering.
  • Utenpå brikken setter du en skumspacer (husk å bestille dette sammen med brikkene).  Skumspaceren skaper ekstra avstand mellom brikken og kroppen, og beskytter også brikken mot å bli ødelagt når vesten tas av og på.
  • På toppen setter du en stripe med sportstape.  Dette sørger for at brikken sitter godt, og gir den ytterligere beskyttelse.

Altså – brikken settes direkte på vesten.  Skumspacer settes utenpå brikken – og sportstapen settes  på toppen av dette igjen for å sikre.


NB! Vær oppmerksom på at prisen på engangsbrikker inkluderer en gangs bruk.  Det påløper en transaksjonsavgift når engangsbrikker gjenbrukes.  Denne avgiften belastes etter faktisk bruk.

 


Related entries