Det vanskelig å lage generell regel på hvordan man skal takle et nytt og ukjent problem. Men det kan som regel kategoriseres og da kan ofte en pekepinn gis. Om problemet relaterer seg til tolking av regler, kan det være tidsbesparende å ha god kontakt med rittleder og/eller kommisær/teknisk delegert. Sørg derfor for å ha de riktige telefon-numrene. Et annet viktig nummer å ha for hånden, er EQ Timings vakt-telefon:


 611 59 022 


Når problemet/feilen er identifisert og løst, oppdater wiki.