Før du åpner for påmelding: kvalitetssjekk all info i EQ Admin. Nøkkelord er klassedefinisjoner, tidtakingsstasjoner, øvelser, puljer. Og om det er samsvar mellom det som ligger i EQ Admin og hjemmesiden for arrangementet. Er det ikke det, er det duket for mye merarbeid og problemer.


Ved arrangementsmessige endringer: sørg for at endringene avspeiles både i EQ Admin og på hjemmesiden. Sjekk påmeldingssiden.