Det er mange ulike foto eller videoløsninger som brukes som backup av tidtakere.  Felles for de fleste av dem er at det er tidkrevende å spole frem og tilbake i opptaket på leting etter manglende tider.


Vi har utviklet en løsning som er fullintegrert i tidtakingsløsningen.  En fotocelle på målstreken tilkoblet en MiniTrack registrerer alle tidspunkter det skjer en målpassering, slik at man kan bla mellom de tidene det faktisk skjer noe på mål i stedet for lete gjennom hele opptaket.  Dette gjør at jobben går svært mye raskere.  Manglende tider kan legges til med et museklikk.


Man kan også med et museklikk åpne bilder av registrerte brikketider, slik at man meget raskt kan kontrollere at rekkefølgen er korrekt for to løpere som kommer svært tett i mål.  Bildene fra backupløsningen kan også vises integrert i EQ Timings målfotoløsning – slik at man kan se synkroniserte bilder forfra og fra siden dersom det er vanskelig å identifisere en løper ut fra målfotoet.
Dette trenger du:

  • Et Vivotek IP-kamera
  • Et stativ til kameraet
  • Power over Ethernet injector
  • En fotocelle (f.eks. Alge)
  • En PC med Vast2 videoserver installert (lastes gratis fra Vivotek.com)


Løsningen fungerer med alle IP kameraer fra Vivotek.  Vi anbefaler imidlertid at du går litt opp i prisklasse slik at du får et kamera med høy oppløsning, og som fungerer også i dårlig belysning.  Og selvfølgelig må du velge en utendørsmodell som tåler ruskevær.


Vi bruker denne modellen: http://www.vivotek.com/ip8362/#views:view=jplist-grid-view.  Du finner et rikt utvalg av kameraer f.eks. hos Komplett.no.


POE injectoren kan du også bestille fra Komplett.no: https://www.komplett.no/zyxel-poe12-hp-injector/802897.  Hvis du har en switch med en eller flere POE porter kan du selvfølgelig bruke denne i stedet.


Og så trenger du et stativ til kameraet.  Hvis du skrur av solskjermen fra kameraet passer bolten på et standard fotostativ i hullet på denne (sett kameraet opp ned).  Du kan snu bildet riktig vei med noen enkle innstillinger på kameraet.  Veggfestet som sitter på stativet tar du av.  Kabelen vil da komme ut på toppen av kameraet.  Men det er helt vanntett, så det er ikke noe problem.


Forberedelser

Installer EQ ImageServer på PC’en.  Denne kan du laste ned her:https://eqtiming.freshdesk.com/a/solutions/articles/19000129717?lang=nb-NO.  Denne sørger for at EQ Admin kan kommunisere direkte med videoserveren din, slik at vi kan vise bilder fra opptaket direkte i Admin.


Installer Vivotek Vast2 softwaren på en PC.  Dette kan du laste ned her: https://www.vivotek.com/vast2#downloads.  Installer hele pakken (både serveren, live client og playback).  Serveren sørger for at opptak fra kameraet lagres kontinuerlig så lenge kameraet er koblet til.  Live client gjør at du kan se live bilde fra kameraet under arrangementet, slik at du kan følge med på at ingen blir stående med ryggen mot kameraet eller har snublet i en kabel.  Playback har du normalt ikke bruk for – men hvis du av en eller annen grunn har problemer med internett-forbindelsen slik at du ikke får kjørt EQ softwaren kan du spille av utsnitt av opptaket med denne Playback.


Følg instruksjonene i dokumentasjonen fra Vivotek for å koble til kameraet og konfigurere det i Live Client.  Det anbefaler at du setter faste IP-adresser både å PC’en din og i kameraet, slik at du alltid finner kameraet og EQ ImageServer på samme IP-adresse.


NB! Hvis du har valgt å montere kameraet opp ned på et fotokamera, slik vi har foreslått tidligere i denne artikkelen må du huske å snu bildet opp ned (flip) og speile det, slik at bildet kommer riktig vei på skjermen.  Dette gjør du ved å gå inn i kameraets konfigurasjonsmeny med nettleseren (tast inn kameraets IP-adresse i nettleseren), gå til menyen Configuration, velg Image settings og huk av for flip og mirror.


Siden video softwaren og EQ Image Server vanligvis skal kjøres kun lokalt trenger du ikke lage deg avanserte passord.  Bruk gjerne admin/admin.


Vast2 videoserver kjører som service, og startes automatisk når PC’en din starter.  For at EQ Admin skal få tak i bildene må du som nevnt starte EQ Image Server i tillegg.  CameraServer IP er IP adressen til PC’en med Vast2 videoserveren.  Hvis dette er samme PC kan du bruke loalhost-IP 127.0.0.1.  Oppgi samme brukernavn og passord som du brukte for videoserver.  IP-adressen som vises nederst i bildet skal du senere bruke i EQ Admin for at du skal kunne vise bildene herKoble fotocelle til MiniTrack

For best mulig effekt av løsningen anbefales det at du kobler en fotocelle til MiniTracken du bruker ved mål.  Da får tidtakingsystemet en tidspuls hver gang noe eller noen krysser målstreken – selv om det ikke er blitt avlest en brikke.  Dermed blir det meget enkelt å finne frem til tidspunkter for eventuelle tapte brikkeavlesninger.

Sett fotocellen (senderen) på samme side som MiniTracken, og sett reflektoren på motsatt side.  Fotocellen kobles til en av GPIO-porten på MiniTracken med parkabel med banankontakter (se foto).


Synkroniser klokker

Det er viktig at klokken på videoserveren din og klokken på MiniTracken er synkronisert.  Hvis klokkene er et sekund ute av sync den ene eller andre veien vil bildene som vises være enten et sekund før eller et sekund etter målpassering.  Du kan kompensere for dette ved å registrere en tidsforskyvning i Admin – men det enkleste er selvfølgelig å synkronisere klokkene før løpet.


Klargjøring i EQ Admin

Løsningen fungerer aller best hvis du har to skjermer på PC’en slik at fotovinduet kan vises på en egen skjerm.  Men det går også fint å splitte én skjerm hvis du har en litt stor skjerm eller har høy oppløsning.


Sett EQ Admin i avansert modus.  Trykk på Foto-knappen for å få opp foto vinduet.  I Innstillinger legger du inn IP adressen til PC’en som har EQ Image server (kan godt være samme PC som du jobber på – men det kan også være en annen PC i samme lokalnettverk).  Hvis du har flere brukere som jobber i EQ Admin kan altså alle brukerne få tilgang til bildene, så lenge PC’ene er i samme lokalnettverk.  Hvis du gjør alt på én PC kan du også her bruke localhost IP (127.0.0.1).  Legg inn kameraets ID i Vast2 (beskrivelse av hvordan du finner denne følger under).  Trykk Legg til.


Hvis du har flere kameraer (f.eks. et på hver side av mål) kan du gjerne legge til flere kameraer her.  Bildene vil da vises ved siden av hverandre, og være synkronisert.  Det kan gjøre det enda enklere å finne manglende tider, siden du da har bilder fra to ulike vinkler.


EQFotoConfig


For å finne kameraets ID i videoserveren åpner du Vast2 Når du holder musa over kameraet kommer den gule firkanten opp. tallet vi er ute etter er på den nederste linjen der pilen er på tallet 20  Denne ID’en legger du inn i EQ Admin.

(PS: Du kan vise live stream fra kameraet på en eller flere skjermer på arenaen med denne – men hvordan du gjør dette skal vi behandle i en annen artikkel)


Når du er ferdig med å konfigurere kameraene kan du skifte til Foto-fanen for å vise bilder.  Hvis du har flere skjermer bør du trekke dette vinduet ut på en separat skjerm.


Bruk av løsningen under arrangement

De fleste steder i EQ Admin som viser et passeringstidspunkt har nå et bildeikon ved siden av seg.  Det betyr at du kan vise foto fra dette passeringstidspunktet i fotovinduet ved å klikke på tiden.  Ved å klikke på tidene i passeringslisten her kan du bla mellom fotoer av alle målpasseringer.  Det samme kan du også gjøre i der tider vises i deltakeroversikten og på deltakerens detaljside.


Evaluate93


Foto-vinduet har ellers følgende funksjoner

  • Stepp 2/10 sekund bakover eller forover: <<  >>.  Gå korte stepp bakover eller forover opptaket.  Praktisk hvis startnummeret er uleselig i et bilde.  Det kan da være leselig hvis du går noen stepp bakover eller forover.
  • Stepp 1 sekund bakover eller forover: <  >.  Gå lengre stepp bakover eller forover i opptaket.
  • Tidspunkt: Her kan du oppgi et bestet tidspunkt.  Hvis du f.eks. mangler en passering ca klokken 18:00 kan du legge inn 18:00:00 her og trykke Hent.  Du vil da få foto fra dette tidspunktet, og kan bla fremover eller bakover et sekund om gange til du finner løperen.
  • Stepp til forrige eller neste GPIO: Med disse knappene kan du bla til forrige eller neste fotocelle-trigger.  Dette er en svært effektiv løsning for å finne manglende tider.  Hvis løperen kom i mål på et estimert tidspunkt starter du litt før det estimerte tidspunktet og blar fremover mellom pulsene fra fotocellen til du finner løperen du er ute etter.  Når du finner henne legger du inn startnummeret og trykker “Legg til tid”, og deltakeren vil være på plass i resultatlisten.
  • Offset – her kan du legge inn tidsforskyvning hvis du glemte å synkronisere klokkene på PC’en og MiniTrack’en din.  Hvis disse har en tidsforskjell på 2 sekunder skriver du 2.0 her.  Løsningen vil da ta hensyn til denne tidsforskyvningen når du viser bildene.  Tidsforskjellen kan være positiv eller negativ.

FotoVindu


 

Related entries