Sørg for på forhånd (senest dagen før) at alle batterier er full-ladet. Sjekk at alle bokser fungerer og koble til ruter og se til at de kommer på nett. Merk boksene med hvor de skal plasseres og legg inn serienummer i EQ Admin på aktuell stasjon.


 


Synkronisér gjerne alle boksene slik at om dette glemmes dagen etter, så er de i hvert fall sånn nogenlunde samkjørte.


Sjekk at alle PC-er man har tenkt å benytte, virker og kan kjøre nettsidene til EQ Timing. Som best gjøres med browserne Mozilla Firefox og Google Chrome.