Såkalte “single point of failure” (SPOF) er feil man ikke kan leve med. At tidtaking i mål ikke fungerer for eksempel. Mulige SPOF er ikke bare software eller hardware. Her inngår også personer og rutiner. En nøkkelperson er en mulig SPOF. Dersom «det er bare han som kan» plutselig blir syk og fraværende, kan det føre til alvorlige problemer for arrangementet. Rutinesvikt kan sette arrangementet i fare. Det er ikke sjekket at sekretariatet har Internett for eksempel. En annen mulig SPOF er strøm. Selv om det viktigste utstyret går på batterier, så er det ikke kapasitet nok til at alt kan fungere dagen ut.Generelt om forebygging

Å forebygge feil er å redusere sjansen for at feilen skal oppstå til et minimum. Forebyggingen innebærer også å lage en plan på hva som må gjøres dersom den allikevel skulle oppstå.


Det viktigste ved dette er å identifisere potensielle problemområder og feilsituasjoner. Her er selvfølgelig erfaring av stor verdi. Men mye kan forebygges ved en systematisk gjennomgang av alt, hele arrangementet stegvis fra start til etterarbeid, personer (stab) og utstyr tenkt brukt.


Den mest kritiske perioden mht. feil og problemer, er fra og med utdeling av startnummer til sistemann er i mål. Dette er en periode da «alt» må fungere.Grad av feil

Feil og problemer kan være av forskjellig alvorlighetsgrad. Noen feil kan man leve med, andre er ganske kritiske. De verste er de som kan velte hele arrangementet, såkalte «single point of failure» eller SPOF.


Feil/problem man kan beslutte å leve med, er for eksempel at man ikke får mellomtider on-line, men godt kan vente til etter arrangementet og få lastet opp tidene da. Som er situasjonen om ruter ikke virker eller det ikke er dekning.Kvalitetssjekk underveis

Å drive kontinuerlig kvalitetssjekking underveis i løpet/rittet/rennet er å forebygge feil og problemer. Feil avler feil, pluss at en feil kan være systematisk. Kvalitetssjekking vil avdekke feil på et tidlig tidspunkt og avsløre om feilen er gjennomgående eller sporadisk/enkeltstående.


Dersom boksen piper og det eneste man ser passere, er en bil, bør en liten varsellampe tennes. Antakelig er dette en følgebil med en brutt rytter i med hjelm og brikker på.


Verdensrekorder og tilårskomne damer som slår yngre menn, er også noe å sjekke ut.


Det er viktig å sjekke at boksene i mål er synkrone med klokka før førstemann kommer i mål.