Til tross for all verdens backup og forebygging, vil feil eller problemer oppstå. Og da gjelder det å ha oversikt over hva som kan gjøres og hva som må gjøres. Tenk gjennom så mange feil- og problem-scenarier som mulig og lag en løsningsplan. Denne wiki-en inneholder allerede en liste over slike problemløsninger og denne vil utvides etterhvert som nye erfares og løses.