Dette gjøres fra startnummer fanen.


Tildeling av personlige brikker,  merk alle, velg aksjon, knytt emitag til deltaker på markerte, velg chip 1 eller 2


Tildeling av leiebrikker til alle deltakere, merk alle, velg tildel brikke serie fortløpende på markerte, velg første brikke og brikke felt.


Tildeling av leiebrikker til de som ikke har egen brikke, tildelt først personlige brikker, i søkefelt huk av for kun uten chip 1 og søk, merk alle og tildel brikker til de som mangler.