eTiming

Klassen ikke registrert (når tidtaking startes)
Synptom: Feilmelding når tidtaking eller brikketildeling startes.  Skyldes: manglende eller korrupt ocx driver.  Løsning: last ned EMIIT ETS ocx fra...
Wed, 16 Nov, 2016 ved 4:03 AM
Nytt arrangement
Alle arrangementer må ha en database. Den opprettes fra venstremenyen under arrangement.  De gule feltene er obligatoriske.  Merk at datoen i Første start...
Mon, 3 Des, 2018 ved 5:59 AM
Importer fra Sportsadmin/Min idrett
Du må ha påmeldingsrettigheter i sportsadmin og logge deg inn der for å hente påmeldinger. Du skal laste ned XML filen som heter SSF. Lagre den på på din. (...
Mon, 3 Des, 2018 ved 11:42 AM
Import fisliste
Programmet kan importere fisliste og oppdatere koder, poeng og nasjonalitet.  Du må først ha valgt at det er et NC/NM /Fis res.  Du kan slå på det fra data&...
Mon, 3 Des, 2018 ved 12:09 PM
EQ Live Sjekk
Sjekkliste etiming og EQ Live. Starttid:  Oppdater starttider fra startgrind eller fra en ETS på start med kode 0                - Det må registreres e...
Tue, 12 Feb, 2019 ved 5:08 PM
Fis resultat
Etter renn må man sende resultatliste til Fis. Det er en egen XML liste, Velg resultatliste>Fis Resultater. 1. Velg først CODEX og leg...
Wed, 12 Des, 2018 ved 11:01 AM
Grunnleggende om Etiming
eTiming er et Windowsbasert tidtakingsprogram som kjører på lokal pc.  Det er kompatibelt  med alle windowsversjoner.  Første versjon kom ut i 1998.  Pro...
Sun, 29 Mai, 2022 ved 6:53 AM