Alle arrangementer må ha en database. Den opprettes fra venstremenyen under arrangement. 

De gule feltene er obligatoriske. 

Merk at datoen i Første start må stemme med datoen i påmeldingssystemet (Sportsadmin/Min idrett/ Eventor/ EQ Timing Admin)

Dersom du har flerdagersarrangement kan du velge å kjøre alle arrangementene i en database. Det gjør en normalt bare for karuseller og flerdagers orienteringsløp.


Dersom du har installert SQL server kan du velge det under databaseversjon. Ellers er Standard access baser best å bruke. Merk at enkelte funksjoner kun er tilgjengelig for SQL server. 

SQL server anbefales for arrangement med mere enn 1000 deltakere og for viktige arrangementer der man kjører grafikk/ tv integrasjon.Slik gjør du:

Registrer data i de gule feltene og klikk neste,  for Access baser må du  så oppgi katalogen der databasen skal lagres.  Du kan også velge å importere data fra et annet løp. 

Klik neste for å fortsette.