Du må ha påmeldingsrettigheter i sportsadmin og logge deg inn der for å hente påmeldinger. Du skal laste ned XML filen som heter SSF. Lagre den på på din. (normalt så havner den på Nedlastinger)


1  Velg Hent fra Sportsadmin under påmeldinger i Venstremenyen.
 Les beskrivelsen og klikk neste. 2. Finn filen du lastet ned fra Sportsadmin.


3. Sjekk feilmeldinger og status


Oppdaterte påmeldinger skyldes enten at du importerte for andre gang, eller at noen deltakere er påmeldt to ganger i filen. Da er det siste oppføring som brukes. 4. Sesongsjekk
Dersom du har lagrenn eller skiskyting og løpet går på høsten vil du bli spurt om hvilken sesong som gjelder. 


5. Avvik

Programmet vil vises avvik i filen som ble importert

- Duplikate brikkenr.

- Feilt sjekksiffer

- For få siffer. 

Du kan sende epost til dem som har feil nr fra ikonet i høyre kolonne6. Fis renn

Dersom du har langrenn vil du bli spurt om det er FIS renn.  Svar ja om du har det. Da vises fiskodefelt og fis regler for fistaking benyttes.


7. Sjekk av gamle brikker

Programmet sjekker om det er gamle brikker i bruk. Klikk Oppdater for å hente data, og Batterisjekk mot emit for å se om noen av de gamle brikkene har nytt batteri og kan benyttes. 

Du må være tilkoblet internett for å sjekke om batteriet er byttet.

Det er mulig å sende epost til dem som har gammel brikke. Løsningen krever gmail konto. 7. Klasser med for lite data.

Dersom det er brukt spesialklasser i sportsadmin vil du få spørsmål om å registrere manglende data. Det er normalt kjønnskode (M/K) eller fra - til alder som skal registeres. 8. Løpere med feil fødselsdato i forhold til klassens /fra-til.

Dersom det er løpere med feil kjønn eller alder vises det et skjermbilde med dem som er feil. Det er da enten feilpåmeldte eller at det er gitt dispensasjon for å starte i andre klasser.