Etter renn må man sende resultatliste til Fis. Det er en egen XML liste,


Velg resultatliste>Fis Resultater.

1. Velg først CODEX og legg inn rett codex. Denne fås fra fis. 

2. Velg så renntype og en klasse

3. Merk av for FIS XML og Logoer.

Programmet  regner ut handicap, generer en utskrift, lager en pdf og en XML fil. XML filen åpnes i en mailklient og kan sendes direkte.  (ikke webmail)

Merk at alle må ha fis kode før innsending.


For å lage timing report må td info, tidtakerutstyr og feilrapporter være registrerte.