Sjekkliste etiming og EQ Live.


Starttid:  Oppdater starttider fra startgrind eller fra en ETS på start med kode 0

               - Det må registreres ett passeringspunkt med kode 0 i hver øvelse/løype for å overføre starttidene.


Øvelser/Løype: Dersom du bytter øvelse etter at startliste er oversendt første gang:

               - Sjekk at øvelsen er rett i admin, at deltakerne er påmeldt i øvelsen og at det er opprettet passerignspunkter.
               - Send alltid startlisten på nytt fra Etiming


Etterregistrere passeringspunkter: Registrer fortrinnsvis med distanse. Sjekk at de kommer i rett rekkefølge i Admin
              - Tving oppdater til live fra etter arrangemanget- resultat  om det ikke reflekteres på live
Riktige timingpunkt.

Du kan sjekke hvilke timingpunkt som er registrert ved å se i høyre kolonne i passerigsopspettet i etiming og ved å klikke på detaljikonet på et punkt i admin. Id står i tittellijen i admin.


Skiskyting

Det må legges inn ett tidtakingpunkt type SHOOTING/ Skyting for hver skyting man har. Dvs 2 eller 4. 

I admin må  skytestasjonene settes med funksjon skyting.