Race results lesere kan kobles til eq timing admin ved å endre adressen leserne sender til og ved å legge inn serienumemret som alias på stasjon. 


For å endre adressen trenger du en USB leser fra raceresults. 


Ta kontakt med support for å få rett adresse.