Sjekklisten gjelder ETS-1  men det  er i grove trekk bare menyvalgene som er forskjellig for ETS-2