Oppsett av Enduro ritt der man sykler/ kjører flere uavhengige etapper kan løses i admin ved å bruke nøytrale soner. 


1. Opprett en stasjon for start og en for mål for hver fysiske etappe. 

2. I passeringsoppsettet drar du inn alle stasjoner,  en start og ett mål for hver etappe. 


På første startstasjon merker du for start1 og siste tid.  Min rundetid kan settes til 0. 

På mål 1 etappe klikker du på detalj ikonet i høyre hjørne av boksen og setter at stasjonen er Nøytral sone inn.

Tilsvarende på mål 1 etter 1 etappe setter man Nøytral sone ut. Tiden som deltakeren bruker mellom sonene blir ikke tatt med i totaltiden.  Gjenta for alle etapper. 
Som resultatliste kan en da bruke Splittimes for å se de ulike etappetidene. Valget ligger etter mål i listen over tidtakerpunkter. 

Momenter til tidtakingen.
Dersom en bruker emitag og ets på start må starten være flying selv om man har krysset av for bruk siste tid. Grunnen er at brikkene har en 10 sekunds hviletid etter at brikkelsereren er registrert første gang. 


Tidtakerutstyr

Du kan bruke EQ Mobile appen og taste startnr på start og mål  eller Chronotrack eller Emitag til tidtakingen.

Vanlige regler for smitte mellom stasjoner gjelder, og en må sette forfuftige minstetider på alle stasjonene, 


Eksempel arrangement:

https://live.eqtiming.com/58025#result:215580-768748-1-1-1-

https://live.eqtiming.com/56349#result:209882-0-1-1-1-