Instruks for registrering av tider for virtuell stafett.


Du har fått tilsendt en direkte lenke for rask registrering, lenken er den samme for alle etapper.

Så denne sendes til de andre deltakerne på laget.

lenken er av typen: https://live.eqtiming.com/57062#selftimingfill:code=PPR-OYN-TBP


Skjermbilde som kommer opp ved bruk av link er:


Personkolonnen er en nedtrekk meny hvor man kan velge den etappen man skal legge inn tid på. 

Tiden kan registreres manuelt med dato og tid eller man kan laste opp en GPX fil. Filen må ha dato/er som er innenfor arrangementets dato/er og ha en lengde som minst er like langt som etappen. Er sporet lenger blir tiden tatt fra start av sporet frem til riktig distanse er oppnådd.


Når man går inn på nytt vil den etappene man har lagt inn tid være sperret for registrering, og tid på etappen vises.

Når alle etappene er fylt ut, vil systemet generer en totaltid som vil vises i resultatlisten.