For å utveksle data med Finish Lynx kamera gjelder følgende:


1.  Eksporter filer i admin

Gå til Før Arrangementet og velg Rapporter.  Marker for Export og søk etter Lynx. 

Det er fire filer De to første er Øvelse- Heat - Nivå basert . langrenn sprint Friidrett etc. 

De to nederste er pulje baserte. Krever at alle puljene har satt rekkefølgenummer. 


Du må lagre både en  sch og  en evt file. 


2. Kopier filene til Lynx katalogene

Katalogene finner du under flikene  Oppsett> database  og Event.

3. Åpne ScheduleImporere resultat til Admin

For å imporere data tilbake til Admin bruker du  under arrangement>rapporter og søker på Lynx i import.