Dersom arrangementet er avlyst vil arrangøren i mange tilfeller tilby refusjon av startkontingent, donasjon eller overføring av påmeldingen .  Hvilke valg som tilbys vil variere fra tilfelle til tilfelle. 


Slik velger du hva som skal skje  med startkontingenten. 


1. Logg inn på  Min side hos EQ Timing

2 Dersom du ønsker å bytte distanse fordi arrangøren har kanselert distansen du var påmeldt på.
Velg Påmedlinger og finn arrangemanget. Klikk på navnet og så på Endre knappen.


Du for da opp det vanlige påmeldingsbildet. Velg Endre distanse her og velg ønsket distanse. Fortsett som vanlig påmelding. Det genereres en faktura også om det er samme pris på den nye distansen. Merk at det tar litt tid å vise påmeldingssiden. 3 Jeg ønsker refusjon/donasjon eller overføring til neste år.

 Velg fanen Fakturaer og finn arrangementet.  Klikk på arrnavnet for å se detaljer. Dersom arrangementet er avlyst og arrangøren tilbyr refusjon/overføring  vil du da kunne klikke på knappen :be om refusjon/donere. 

(Teksten på knappen vil variere med hva arrangøren tilbyr)


Velger du refusjon må du så legge inn bankkontonummer. Tilbakebetalingen vil normalt skje i løpet av to-tre uker. 


Velger du overføre startkontingent vil du normalt få en rabattkode som du bruker ved påmelding til neste års arrangement.


Merk at det normalt er satt tidsfrister for når tilbakebetaling og overføring må være gjort.  Etter tidsfristen kan en ikke lenger velge hva som skal gjøres med startkontingenten.


Ved donasjon  beholder arrangøren startkontingenten.