I EQ Timing kan man registrere avtrekkskontroll og Visitasjon elektronisk, man lager først en øvelse man kaller avtrekkskontroll/visitasjon, og gjør så disse valgene på øvelsen. Lenken som er lagt inn finner man under lenker.


Man lager så en stasjon for Avtrekk og en for Visitasjon, og velger riktig funksjon for stasjonen.Man bruker appen EQ Mobile til registrering og legger da inn id på telefonen her. I appen bruker man programmet tidtaking og taster inn startnummer og passering. Man finner igjen tiden i skytematrise eller her: