Lag en sjekkliste for rigging av utstyret.


Begynn riggingen i god tid før start. Minst 3 timer.


Sjekk at alle bokser fungerer, kommer på nett og at antennene virker.


NB: Synkronisér.


Sørg for at mellomtids-stasjonene håndteres av folk med tilstrekkelig kunnskap. Og utveksle mobiltlf-nr. Les en brikke på hver stasjon og sjekk at den dukker opp i EQ Admin. Enten som ukjent brikke eller i «sist sett»-kolonnen. Dette må da gjøres i god tid før start slik at ikke lesingen fører til utregning av tid.


Dersom det er flere MiniTrack-bokser på samme stasjon (gjerne mål): se til at disse er på forskjellige frekvenser (kanaler).