Denne loven finnes i forskjellige varianter, men hovedpoenget er at “hvis noe kan gå galt, så vil det gjøre det”. Opprinnelig lov baserer seg på et utsagn etter en aksellerasjonstest i et raketteksperiment. Der ble elektroder festet til forskjellige deler av kroppen, og alt ble gjort feil. “Hvis det fins flere enn en måte å gjøre ting på og en av disse kan resultere i katastrofe, så vil noen gjøre det”.


Poenget med å referere til Murphys lov, er å få fram budskapet om at selv om sannsynligheten for feil blir redusert, kan den fortsatt inntreffe. Og da må man ha en oppskrift eller plan på hvordan den løses.