Problem:

Påmeldingen tildeler startnummeret 274 som ikke finnes fysisk. Enten eksisterer det faktisk ikke, eller så er det feilaktig utdelt til en annen person.


Løsning:

Meld på en fiktiv person (Donald Duck). Dersom han ble tildelt startnummer 274, er problemet løst. Dersom han fikk et annet nummer (f.eks 277), betyr det at en annen person har klart å komme mellom og melde seg på. I EQ Admin: list disse to (274 og 277) og klikk på «bytt startnummer».