Løsning:

Hvis den ene av boksene er synkron med frøken ur, slå av alle tider som kommer fra den andre boksen. Synkronisér. Dersom bare den usynkroniserte boksen har lest en gitt brikke, endre målgangs-tiden for denne med avviket.


Å gjøre slike endringer kan være overkommelig dersom dette gjelder et fåtall. Gjelder det mange, kan det bli nødvendig å be om assistanse fra EQ timing support. Dette gjelder også dersom begge boksene er usynkrone med frøken ur.


Problemene og arbeidsmengden som kan oppstå som følge av utstyr som ikke er synkronisert med klokka, kan fort bli nærmest uoverstigelige. Å synkronisere er derfor utrolig viktig.