Det finnes flere felter for registrering av klubb, team, bedrift og lag i EQ Admin.  For brukere som ikke trenger alle disse kan det virke litt forvirrende at det er så mange varianter, men det er gode grunner til at det må være slik.  Det er ulike regler for hvordan klubb og team skal presenteres for ulike idretter og forbund.  EQ Admin har fleksibilitet til å støtte alle disse variantene.


Noen utøvere er medlem både i en klubb/idrettslag og i et pro-team.  Innen sykkel for eksempel så representerer proffsyklistene klubben sin i tillegg til pro-teamet de sykler for.  Det samme gjelder langrennsløpere som både representerer en klubb og et privatlag.  Og i mosjonsarrangement er det mange som ønsker å ha med firmanavnet til arbeidsgiver sammen med klubbnavnet i resultatlistene.Det finnes fire felter for klubb/team/bedrift/lag, som dekker ulike behov:

  • Klubb(#club#): Koblet mot klubbregister.  Her kan man velge blant klubbene tilknyttet forbundet som er valgt for arrangementet.  Dette brukes også for å avgjøre om man skal kunne velge helårslisens eller ikke.  For de fleste forbund må man være medlem i et idrettslag for å kjøpe helårslisens (langrenn beveger seg bort fra dette nå ved at man kan kjøpe en turrenn-lisens selv om man ikke er medlem i en klubb).

  • Team(#team#): Koblet mot klubbregister, men kan bare velge blant teamene som er registrert under valgt forbund.  Noen utøvere er knyttet til et pro-team i tillegg til en klubb.

  • Bedrift(#company#): Dette er et fritekstfelt.  Her kan man skrive hva man vil.  Vanligvis er dette arbeidsgiver.

  • Lag(#competitionteam#): Denne brukes kun i sammenheng med lagkonkurranser, og vises ikke på individuelle resultatlister.  For at man skal kunne regne riktig i lagkonkurranser kan man ikke basere på fritekster – da det er umulig å få deltakerne til å skrive firmanavnene likt hver gang…  Men det finnes egne verktøy i Admin for å generere lag basert på klubb og bedrift.  Og man kan også slå sammen når man finner ulike skrivemåter.  Du kan lese om dette i artikkelen om lagkonkurranser på wiki’en: https://eqtiming.freshdesk.com/a/solutions/articles/19000109910?lang=nb-NO.

  • I tillegg er det mange arrangement som ønsker å vise poststed for utøvere som ikke har klubbtilhørighet i det hele tatt.  Dette gjør det enklere for deltakerne å søke etter andre deltakere fra samme sted.


På EQ Live og speaker, samt i de fleste deltakerliste og resultatlister kan man sette samme disse i den rekkefølgen man ønsker, og man kan velge hvilke som skal inkluderes.


TeamKlubb


Man kan bestemme hvordan dette skal presenteres ved å lage en mal hvor man setter sammen feltene man vil inkludere i ønsket rekkefølge, for eksempel slik:


#CLUB# / #TEAM# / #COMPANY# / #_CITY# /#COMPETITIONTEAM#


Eller slik:


#CLUB# / #COMPANY#


som gir bare klubb og bedrift.  Denne vil utelate Team og poststed.  Det er for eksempel vanligvis ikke tillatt å inkludere proteam i resultatlisten i et mosjonsarrangement (varierer fra forbund til forbund).


Man kan altså sette sammen feltene i den rekkefølgen man ønsker ved å sette “placeholdere” i ønsket rekkefølge.  De feltene man ikke vil ha med kan man utelate.


I det øverste eksemplet har vi satt inn en understrek foran City, slik: _CITY.  Understrek foran gjør at poststed bare vises hvis ingen av de andre feltene er utfylt.  Resultatlisten vises da altså med poststed hvis både klubb og bedrift mangler.


Hvis du bruker bare store bokstaver så kommer disse med STORE bokstaver på resultatlisten.  Hvis du bruker bare stor forbokstav, slik: #Club# / #Company# «vaskes» det slik at det blir stor forbokstav på alt (ser bra ut på de fleste firmanavn, men ser kanskje ikke så bra ut for firmanavn som har fokortelser i navnet – f.eks. EQ Timing eller NTNUI  (vil bli Eq Timing eller Ntnui).  Hvis du bruker bare små bokstaver, slik: #club# / #company# så vises det slik det kommer fra kilden.  Altså blir det store bokstaver for de deltakerne som har brukt det når de meldte seg på.  Og små bokstaver for de som har brukt det…


Default oppsett hvis du ikke oppgir noe her er:

#club# / #team# / #Company# / #_CITY#


Som betyr at feltene kommer i denne rekkefølgen

  1. Klubb med den skrivemåte det i klubbregistret (hvis deltakeren har klubbtilhørighet)
  2. Team med den skrivemåte det er i klubb (team)-registret (hvis deltakeren har teamtilhørighet)
  3. Firmanavn med stor forbokstav, hvis deltakeren har registrert dette
  4. Poststed med store bokstaver hvis deltakeren verken har klubb, team eller firmanavn


Navn på deltaker kan også styres på samme måte:


#firstname# #surname# (Fornavn og etternavn slik det er skrevet av påmelder)


#Firstname# #Surname# (Etternavn og fornavn med stor forbokstav) Denne benyttes om det ikke er fylt ut noe format.


#Firstname# #Surname# (Fornavn og etternavn med stor forbokstav)


#SURNAME# #Firstname# (Etternavn med store bokstaver og fornavn)


#Surname# (Kun etternavn med stor forbokstav)


#Surname# #F# (Etternavn + kun intialer fra fornavn)

 

Related entries