Dersom arrangementet ditt har integrerte lagkonkurranser hvor man ønsker å rangere et visst antall eller alle deltakerne tilhørende samme klubb eller bedrift som et lag kan du gjøre dette enkelt med EQ Admin.

Lagkonkurranse resultatene er tilgjengelig både på EQ Live og som printbare PDF-rapporter.

Systemet støtter følgende typer lagkonkurranser:

 • Rangert etter lagets sammenlagt tid.  Dette forutsetter likt antall deltakere på alle lag.
 • Rangert etter lagets gjennomsnittstid.  Dette tillater også variabelt antall deltakere på hvert lag.
 • Rangert etter deltaker nummer X som passerer mål for laget.
 • Man kan i tillegg velge om det skal rangeres etter raskeste tid eller idealtid.  Hvis idealtid rangere etter avvik fra total gjennomsnittstid.


Slik setter du opp en lagkonkurranse

 • Gå til menyen Øvelse/Omgang.
 • Velg Ny lagkonkurranse
 • Gi lagkonkurransen et navn (dette vil fremkomme som en øvelse sammen med øvrige øvelser på live resultater)
 • Velg hvilken øvelse som er «basis» for lagkonkurransen
 • Angi antall deltakere som skal inngå i lagkonkurransen totalt, og hvor mange som kan være kvinner eller menn.  I eksemplet under består hvert lag av 5 deltakere totalt.  Man kan knytte mer enn 5 deltakere til laget – men bare de fem beste resultatene vil telle i lagkonkurransen.
 • For lagkonkurranser for mixlag hvor det kan være valgfritt antall kvinner eller menn fyller du inn 0-99999 både for kvinner og menn.
 • For lagkonkurranser som skal ha rene kvinnelag fyller du inn samme antall i min/max kvinner som i min/max totalt.
 • For lagkonkurranser som skal ha rene herrelag fyller du inn samme antall i min/max menn som i min/max totalt.
 • For mix-konkurranser som krever et minimum antall av et kjønn – f.eks. minimum 2 kvinner fyller du inn minimumsantallet for hvert kjønn.
 • Velg tidstype for rangering og rangeringstype for lagkonkurransen
 • Trykk på Lagre.


Hvis du skal ha en lagkonkurranse med rene kvinnelag og en med rene herrelag må du opprette dette som to separate lagkonkurranser.Opprette lag og tilknytte deltakere

For at deltakere skal inngå i en lagkonkurranse må de være knyttet til et lag.  Lagene kan man opprette manuelt under Lag fanen.  Her finnes også verktøy for å generere lag automatisk basert på firmanavn og klubber som allerede finnes i arrangementet.  Importveiviseren for import av deltakere støtter også automatisk opprettelse av lag hvis det finnes en kolonne for dette i kildefilen.


Ofte vil man oppleve at samme firmanavn og klubb skrives på flere forskjellige måter – spesielt for mosjonsarrangement hvor man vanligvis tillater at dette registreres som fritekst.  Det kan da være behov for å slå sammen lag med ulike skrivemåter til samme lag.  Du finner også verktøy for dette under Lag-fanen.


Knytte deltakere til eksisterende lag manuelt

I deltakervinduet finner du feltet Lag.  Her kan du velge blant lagene som finnes i arrangementet.Opprette lag manuelt

 • Gå til fanen Før arrangement/Lag
 • Trykk på Legg til lag
 • Gi laget et navn og velg LagreOpprette lag automatisk

Dersom arrangementet allerede har deltakere kan du opprette lag automatisk basert på de klubber og bedrifter som er registrert i arrangementet.

 • Gå til fanen Før arrangement/Lag
 • Trykk på Generer lag fra klubb/bedrift
 • Bekreft at lag skal opprettes

Systemet vil da automatisk genere et lag for hver unike variant av klubb eller bedrift som finnes i arrangementet.

Deretter kan du knytte eksisterende deltakere til lagene.


 • Trykk på Tilknytt lag automatisk
 • Velg om Bedrift (fritekst) eller Klubb skal prioriteres for valg av lag dersom deltakeren har registrert både klubb og bedrift.

Dersom flere lag er slått sammen vil funksjonen som tilknytter lag automatisk ta hensyn til dette.  Hvis en deltaker har alternativ skrivemåte i klubb eller bedrift og den alternative skrivemåten er slått sammen med et «masterlag» vil knytningen likevel bli riktig.


Hvis man har importert eller registrert flere deltakere etter at lag er opprettet kan man gjenta operasjonene med å generere lag og tilknytte deltakere.  Alle nye unike forekomster av klubb eller bedrift vil da bli opprettet som lag.Slå sammen lag

Dersom det finnes duplikater i lag-oversikten kan du slå sammen disse.

 • Marker lagene som skal slås sammen
 • Velg «Slå sammen markerte lag»
 • Velg hvilket av lagene som skal beholdes ved sammenslåing og trykk Lagre
 • Systemet vil ta vare på de alternative skrivemåtene slik at deltakere som importeres eller registreres senere med en av de alternative skrivemåtene også kan knyttes til det riktige laget automatisk.Resultatlister for lagkonkurranser

Lagkonkurranser vil automatisk bli presentert som egne øvelser på EQ Live resultater.


Ved å trykke på et lag i resultatlisten kommer man videre til detaljsiden som viser hvilke løpere som var med på laget.  Den eller de løperne som danner det tellende resultatet for laget er markert med en stjerne.
For å skrive ut lagkonkurranse resultatene på papir velger du rapporten ResutatlisteLagkonkurranse.frx.  Denne inkluderer alle lagkonkurranser som er definert i arrangementet.


 

Related entries