Dette er en tidtakerklokke, helst med strimmel, målknapp, papirblokk, penn og to personer.

Løsningen egner seg godt til arrangement med få deltakere eller når det er intervall-start. Dvs når det er liten sjanse for møljemålgang.

Den ene personen trykker på målknappen, den andre noterer startnumre i den rekkefølge de går i mål. Med gjevne mellomrom synkroniseres de to. Dette gjøres når en enstaket løper kommer mot mål. Da noteres tiden registrert på blokka, og på strimmelen noteres startnummeret ut for siste tid.

Viktig her også er at klokka er synkronisert. Glemmes dette, må man hele tiden passe på avviket.