Problem:
Connect-lampa står bare og blinker.

Løsning:
Mulige årsaker kan være

  1. Det er ikke dekning. GSM-lampen på ruteren lyser ikke, din mobiltelefon viser ingen dekning.
  2. Antennepluggen står i feil kontakt på ruteren. Bytt til riktig kontakt.
  3. Det er feil på antennekabelen. Prøv med annen kabel dersom du har reserve.
  4. Dårlig kontakt på nettkabelen mellom boks og ruter. Ta ut og sett inn igjen kabelen.
  5. Nettkabelen mellom boks og ruter er ødelagt. Prøv med en annen kabel om du har.
  6. Feil ruter-adresse i boksen. Sjekk ruter-adresse i boksen og eventuelt endre.
  7. Feil server-adresse i boksen. Sjekk server-adressen i boksen og eventuelt endre.
  8. Feil på ruteren. Bytt ruter om du har reserve.

Dersom boksen fortsatt ikke kommer på nett, er løsningen å kjøre boksen off-line. Når sistemann har passert, ikke slå av boksen, men ta den med til et sted med dekning. Når boksen kommer på nett vil alle tidene automatisk bli sendt til server.