ChronoTrack MiniTrack sammen med FlashPoint antenner gir en svært fleksibel løsning som gir sikker tidtaking for en rekke idretter som for eksempel løp, ski og sykkel.  FlashPoint antenner kan brukes alene på den ene siden av løypa, på begge sider av løypa eller sammen med matter for et redundant tidakingspunkt.


For de minste arrangementene kan en MiniTrack med FlashPoint antenner være det eneste du trenger for fullgod tidtaking. For større arrangement vil du trenge flere sett med MiniTrack og FlashPoint, eller eventuelt også matter dersom du har behov for sikker lesning av et stort startfelt eller en bred mållinje.


FlashPoint antennen kan monteres horisontalt eller vertikalt – alt etter som brikkene som brukes i arrangementet kommer horisontalt eller vertikalt.  Det er svært viktig at antennen monteres i riktig retning.  Dersom brikkene passerer horisontalt (f.eks. ved sykkel hvor brikken sitter på hjelmen, eller på baksiden av et MT startnummer) skal antennen plasseres vertikalt.  Dersom brikken passerer vertikalt (f.eks. ved løp eller langrenn hvor brikken sitter vertikalt på baksiden av startnummeret) kal antennen plasseres horisontalt.


HorisontalFlashPoint antenne montert horisontalt


Vertikal


FlashPoint antenne montert vertikalt


FPOverMatte


FlashPoint antenne montert horisontalt over en matte-linje


Plassering av FlashPoint antenner 

  • Antennene skal stå i ca 150 cm høyde over bakken, og skal peke rett inn mot løypa – altså slik at hvis det er antenner på begge sider av løypa skal antennene peke på hverandre. 
  • Antennene skal så nær løypa som mulig uten at den hindrer løperne. Marker med sperrebånd eller lignende om nødvendig. 
  • Antennene skal plasseres slik at de er beskyttet for uvedkommende. Området må være avsperret slik at de eneste som passerer mellom antennene er deltakerne som skal få registrert tider. Det skal ikke stå personer eller andre objekter mellom eller foran antennene. Dette er svært viktig for sikker fangst med FlashPoint antenner. 
  • Antennestativene skal stå isolert fra stålgjerder eller andre skjermende objekter. Hvis det er stålgjerder langs løypa – la det være en åpning i gjerdet for antennestativene. Om du ikke kan ha åpning i gjerdet skal antennestativene stå på innsiden av gjerdet – altså på samme side som løperne passerer. Marker eventuelt med sperrebånd. 
  • Pass på at ingen – verken løpere, publikum, fotografer, TD’er, dommere eller andre står foran antennen og skjermer signalene. Sørg for å ha tilstrekkelig plass etter målgang til at løperne kommer seg unna og ikke hoper seg opp mellom antennene. 
  • Sikre at antennene står stødig – spesielt der det er utsatt for vind. Bruk gjerne sandsekker eller tilsvarende rundt foten på stativene.Maksimale løypebredder med antenner kun på én side av løypa (mellomtider)

For mellomtider med antenne(r) kun på en side av løypa anbefales det å sette antennene i en innersving.  Da vil deltakerne naturlig trekke inn mot antennen slik at avstanden reduseres.Maks bredde ved antenner på én side = maks avstand mellom antennen og den deltaker som passerer lengst unna.Maks bredde ved antenner på begge sider = avstand fra antenne til antenne.


Type arrangement/startnrAntenne retningEn sideBegge sider
Løp med brikke vertikaltHorisontal3 meter6 meter
Langrenn med brikke vertikaltHorisontal3 meter6 meter
Sykkel, brikke på hjelm horisontaltVertikal5 meter10 meter
Sykkel MTB med brikke på startnr hor.Vertikal3 meter6 meter


Overskridelse av maksimumsbredder vil medføre tap av registreringer.


Spesielt for mål


Ved mål, spesielt i arrangement av en viss størrelse anbefales det at man bruker dobbelt med utstyr for økt sikkerhet for 100% fangst.  Det er altså ulike behov for utstyr for de små klubbarrangementene og det store årlige hovedarrangementet.  EQ Timing har utstyr til leie til de arrangementene som krever mer utstyr enn klubben selv disponerer.Dersom man ikke har tilgang til mer utstyr er det bedre å redusere bredden på løypa for å øke sannsynligheten for 100% fangst ved mål.

I tillegg til FlashPoint antenner finnes det matter med antenner i som kan legges på målstreken (løp og langrenn). Dette er absolutt nødvendig dersom man skal ha en mållinje som er bredere enn 6 meter.  Disse er kostbare i innkjøp, og er ikke noe man investerer i for de små arrangementene.  EQ Timing har slikt utstyr til utleie for større arrangement.


Uansett hvilket tidtakingsutstyr du bruker ved mål bør du alltid ha en god backupløsning i tilfelle teknologien svikter.  En backupløsning kan for eksempel være et videokamera som filmer målgang for alle løperne.Spesielt for start

 Ved start (spesielt i løp) er det et tett felt med løpere som passerer forbi samtidig. Løperne skjermer da for hverandre mot antennene, noe som øker sannsynligheten for tap av tider. For en startkontroll, der man bare ønsker å kontrollere at løperne starter i riktig pulje er det vanligvis ok med noe tap.

For løp der man skal ha nettotider (individuelle starttider for hver løper når de passerer startstreken) er det viktig at alle løperne registreres. En slik startregistrering er ikke mulig med kun sideantenner hvis startfeltet er over 4 meter. Da MÅ man ha matter under i tillegg for å sikre så høy fangst som mulig.For svært store løp anbefales det at man legger ytterligere en startlinje et stykke etter start (f.eks. 50-100 meter) slik at man får mulighet for å fange opp de som eventuelt ikke leses på startlinjen.