Fra sesongen 2014 har NCF besluttet å differensiere engangslisens for trimritt etter distanse.  Lisenssatsene er slik:


Landevei

Ritt til og med 60 kilometer: 50 kroner


Ritt over 60 kilometer: 150 kroner


Terreng

Ritt til og med 40 kilometer: 50 kroner

Ritt over 40 kilometer: 150 kroner

 

EQ Timing påmeldingsløsning har støtte for denne nye lisensmodellen, så hvis arrangementet er korrekt satt opp vil det automatisk komme riktig lisens.  Det eneste nye er at man nå må være ekstra nøye med å oppi riktig gren for rittet (landevei eller terreng), og at man oppgir riktig distanse for hver øvelse.  Erfaringen er at de aller fleste har oppgitt riktig gren når de har opprettet arrangementet.  Men det har vært mer varierende hvorvidt man har oppgitt distanse.

I tillegg er det viktig at klassene som benyttes i trimritt er riktig konfigurert.  

Påmeldingssystemet definerer klasser som ikke har rangering som trimklasser.

 


Velg riktig forbund og gren for arrangementet

lisens_1


Legg inn riktig distanse på hver øvelse

NB! Distansen oppgis her i meter.  64 km skal altså oppgis som 64000 meter.Trimklasser er klasser som er uten rangering.


lisens_3