Resultatimport brukes for å legge inn resultater der tidtakingen er gjort i andre systemer. Resultatet må eksporteres til CSV format fra tidtakingssystemet for å kunne importeres til resultatarkivet.  Resultater som importeres til arrangement som inngår i NCF Ranking eller NorgesCup vil også oppdatere disse seriene.


Dersom man benytter eTiming versjon 4 eller nyere eller et annet tidtakingssystem som er integrert mot EQ Timing kan også resultater lastes inn direkte fra tidtakingsprogrammet.


eSykkel kan også generere csv fil i tilpasset format .Se under Resultat>EQTiming CSV fil Enkeltritt. Gjelder versjoner etter 15 april 2015


Alle arrangement som er registrert i NCF terminliste finnes allerede i databasen.  For at resultatlenkene i terminlisten skal bli riktig er det derfor viktig at du ikke oppretter et nytt arrangement, men importerer resultatene til arrangementet som allerede finnes.


Du må ha rolle som administrator, leder, arrangementsansvarlig eller tidtaker i arrangementet for å kunne laste opp resultater.  Leder eller arrangementsansvarlig i klubben kan tildele en slik rolle til deg dersom du ikke har dette fra før.  Du kan også kontakte kundeservice hos EQ Timing hvis du trenger hjelp til dette, gjerne på epost support@eqtiming.no.

Logg deg på Admin med med en av disse rollene.


Importen og malen finnes under Før Arrangementet og Resultatimport. Her kan mal lastes ned og etter at denne er fylt ut kan filen lastes opp.


Om det er tider i arrangementet fra før som skal overskrives krysses det av for “Fjern gamle resultater på deltakerene i denne filen”. Tidene vil da bli avskrudd, du vil aldri miste informasjon, men de nye tiden vil bli de gjeldende.


Om filen inneholder øvelser som ikke eksisterer i arrangementet fjernes avkryssningen “Ikke opprett nye øvelser”. Om denne er krysset av vil du få feilmelding om filen inneholder øvelser som ikke eksisterer.


Om du krysser av for “Velg øvelse ut i fra klasse” vil systemet selv velge øvelsen ut i fra klassen som er oppgitt, om klassen kan knyttes til flere øvelser vil du få en feilmelding.


Om du velger en øvelse i Filen inneholder data for øvelse, vil øvelsen som er oppgitt i filen ignoreres og alt vil legges inn på valg øvelse.
Startnummer må være med og er identifikatoren på deltakeren.

 • Fornavn må være med om deltakerene ikke allerede ligger inne, for eksempel om påmledingen har foregått i EQ Timings påmledingsløsning.
 • Etternavn må være med om deltakerene ikke allerede ligger inne, for eksempel om påmledingen har foregått i EQ Timings påmledingsløsning.
 • Fødselsdato må være med om deltakerene ikke allerede ligger inne. Formatene vi støtter er Norsk DD.MM.YYYY, Svensk YYYY.MM.DD, Svensk DD/MM YYYY, Finsk DD.MM.YYYY, Engelsk MM/DD/YYYY og Engelsk YYYY.MM.DD. Dette formatet velges da filen lastes opp.
 • Kjønn må være med og er M for mann og K eller F for kvinne.
 • Klubb kan være med.
 • Nasjonalitet kan være med (vi setter nasjonalitet til NOR om dette ikke er med så det burde fylles ut for internasjonale arrangementer). Vi bruker IOC landkoder som finnes her: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IOC_country_codes
 • Øvelse må være med. Vi slår opp på navnet og finner vi den ikke så oppretter vi en øvelse.
 • Klasse må være med.  Vi slår opp på navn og finner vi den ikke så oppretter vi klassen.
 • Starttid kan være med ellers setter vi startid til 00:00.
 • Punkt kan være med, det er da muligheter for å legge inn mellomtider. Er den ikke med går vi ut i fra at det er mål. Er denne et tall så slår vi opp på id i vår database, om ikke slår vi opp på navn og finner vi den ikke da så oppretter vi punktet (stasjon(fysisk tidtakingspunkt) og rolle(virtuelt tidtakingspunkt)).
 • Sluttid må være med og skal være totaltid. Formatet er HH:MM:SS.FFF, det kan kuttes slik at 03:55 betyr 3minutter og 55 sekunder. 45.77 betyr 45 sekunder og 77 hundredeler. 02:17:33 betyr 2 timer, 17 minutter og 33 sekunder.
 • ExitStatus kan være med og denne kan være DNS, DNF, DSQ, DNQ og LAP.
 • Plassering kan være med og brukes til å gi korrekt Plassering om noen har samme tid og/eller de som har LAP.

Filen som lastes opp kan inneholde den første linjen i malen eller den kan være uten. Filen må være en CSV-fil, da man lagrer i Excel velger man type til å være CSV (semikolondelt).Etter at importen er kjørt vil arrangementet inneholde deltakere samt tidene som er importert.


Vask mot lisensregister

Dersom arrangementet inngår i en av NCF rankingene er det svært viktig at man kontrollerer at alle deltakerne matcher mot lisensregistret.  Dette er viktig for at poengene skal bli tildelt til riktig utøver.  Dersom arrangementet inneholder resultater for personer som ikke matcher med lisensregistret på navn og fødselsdato vil ikke utøveren få poeng.


Den vanligste årsaken til mismatch mot lisensregistret er at utøverne har meldt seg på med en annen skrivemåte i navn enn det som finnes i lisensregistret.  Den enkleste måten å unngå dette på er å bruke utøverens EQ Timing profil ved påmelding, eller ved å bruke klubbpåmeldingsløsningen.  Ved bruk av eksterne påmeldingsløsning bør det presiseres til utøverne viktigheten av at de bruker samme skrivemåte for navn som i lisensregistret.


EQ Admin har en egen funksjon for å sjekke om de importerte resultatene matcher med lisensregistret.  Hvis det ikke matcher har man mulighet for å søke opp og bytte til riktig utøver direkte.  Dermed slipper man å rette dette i tidtakingssystemet og importere på nytt.


Vasken gjøres ved å gå inn på fanen Deltakere under Før Arrangementet og krysse av for Vis lisensfeil. Deltakere som det ikke finnes lisens på vises da med rødt fornavn og etternavn.Åpne deltakeren ved å trykke på blyanten i kolonne to og trykk på Bytt utøver, søk opp korrekt deltaker og trykk Velg.Etter importen dette er gjort er resultatene tilgjengelige på alle arrangementsutlistinger som inkluderer arrangementet.  For eksempel NCF terminliste, arrangørklubbens webside hvis de har integrert arrangementslisten, samt på www.eqtiming.no.  Eventuelle serier som arrangementet inngår i vil også være oppdatert.