Prosessen fra arrangement søknad til terminliste er kort og enkel:

  1. Arrangørklubben oppretter arrangementet på sin arrangørkonto ved hjelp av arrangementsveiviseren eller ved å kopiere fjorårets arrangement.
  2. Forbund eller region/krets godkjenner søknaden (avhengig av nivå)
  3. Når arrangement er godkjent blir det tilgjengelig i terminlistenKlubben må ha en arrangørkonto hos EQ Timing for å opprette arrangement søknad.  


Du må ha rolle som administrator, leder, arrangementsansvarlig eller påmeldingsansvarlig i klubben for å kunne opprette nye arrangement.  Leder eller arrangementsansvarlig i klubben kan tildele en slik rolle til deg dersom du ikke har dette fra før.  Du kan også kontakte kundeservice hos EQ Timing hvis du trenger hjelp til dette, gjerne på epost support@quick.no.


Logg deg på Admin med med en av disse rollene.


Noen klubber har opprettet flere arrangørkontoer.  Hvis du ønsker det kan EQ Timing slå sammen disse for deg.  Kontakt oss på support@eqtiming.com.  Skriv i eposten hvilke kontoer du ønsker å slå sammen – og angi hvilken av dem du ønsker å beholde.


PS! Du kan også sette opp påmelding via arrangementsveiviseren.  Hvis du gjør klart for påmelding samtidig som du oppretter arrangmenetet er det klart til å åpne påmelding straks rittet er godkjent og publisert i terminlisten.


PS2! Hvis du kopierer fjorårets arrangement med kopifunksjonen vil arrangementet arve alle egenskapene fra kildearrangementet.  Også påmeldingsoppsettet.  Så hvis du skal opprette et arrangement som er identisk med et tidligere arrangement bør du bruke denne funksjonen.  Hvis det er endringer i priser siden forrige gang kan du endre dette etter at du har kopiert.


Related entries