Hvis man vil ha en rapport som viser langrennstider og tider på standplass kan man ta ut rapporten SkiSkytingAnalyse. Tallene er også synlig på resultatsiden til rennet.


For at rapporten skal bli riktig må man ha stasjoner Inn Standplass, Skyting, Ut standplass og Ut Skyting.


I fanen stasjoner må man velge at stasjonen har riktig funksjon i nedtrekksmenyen.



I passeringsoppsettet må man sette rett navn på punktene da det er der rapporten henter data. Det må da se ut slik:


 


Dette gjelder da første skyting, på andre skyting må man sette navn INS2, UTS2 osv.


På normal vil tidene på standplass være inkludert tillegg.


Rapport kan skrives ut her etter rennet.



Utregningen er slik:


 

Navn i rapportenLivebenevnelse
Utregning
Langrenn NettoNetto
Totaltid-(US-INS)
Langrenn inkl SRink. Tid
Totaltid-(UTS-INS)
Tid Straffer.straff
(Totaltid-(UTS-INS))-(Totaltid-(US-INS))
S1S1
Tid mellom Ins og Uts
S2S2
Tid mellom Ins og Uts
S3S3
Tid mellom Ins og Uts
S4S4
Tid mellom Ins og Uts
Standplass TotaltSp.total
Sum S1 til S4