Dersom klubben din har en karusell med flere arrangement i løpet av sesongen kan du bruke Serie-løsningen for å holde oversikt over hvor mange ganger hver løper har deltatt i løpet av sesongen.


Serie-løsningen er svært fleksibel, og kan brukes til å håndtere alle typer serier

 • Enkle karuseller som i eksemplet under
 • Serier med poeng basert på resultat i hvert enkelt arrangement
 • Sammenlagtresultater med summert tid fra flere løp
 • Adelskalendere
 • Norges Cykleforbund bruker løsningen for presentasjon av rankinger som NorgesCup og NCF Ranking


Opprette ny serie

 • Logg inn på EQ Admin på vanlig måte ute å åpne et arrangement.
 • Velg “Avansert modus” øverst i bildet for å få tilgang til alle funksjonen
 • Gå inn på fanen “Serier”
 • Opprett en ny serie for sesongens arrangementFor serier hvor du bare skal måle antall ganger deltatt kan du bruke innstillingene som vist i eksemplet over.  Du må legge inn et navn på serien, og huke av for “Vis poeng” og “Vis poeng akkumulert”.  Master arrangement skal stå til “Master arrangement”, og poengskala skal stå til “Fullført”.  Det betyr at deltakerne for et poeng for hvert fullførte arrangement – og rangeringen skjer altså etter hvor mange løp de har deltatt i – ikke hvilken plassering de fikk i løpene.


Legge til arrangement i serien

Det neste du må gjøre er å tilknytte hvert enkelt arrangement inn mot serien.  Du går da til fanen “Arrangementer i serien”.  I søkefeltet vil du finne alle klubbens arrangementer.  De legges til som vist under.  Hvis det er en serie som skal rangeres etter resultater kan du også velge hvilke klasser som skal inngå i rangeringen.  For en enkel karusell trenger du ikke velge noe her.

Vanligvis er ikke alle arrangementene opprettet enda når du bygger opp serien.  Du må derfor gå tilbake til denne fanen og legge til de nye arrangementene som skal inngå etter hvert som du oppretter dem.
Akkumulering av resultater

Etter at hvert arrangement er ferdig og resultatene er endelige går du inn på serien og trykker på knappen “Akkumuler resultater”.  Poengene i serien vil bli oppdatert.


Arrangement som inngår i en eller flere serier vil få en ekstra fane på EQ Live siden som gir tilgang til seriene, slik:
Bruk av ulike poengskalaer

Her er et eksempel på hvordan man kan bygge opp en poengskala som gir ulike poeng basert på resultat i arrangementet.  Det som er viktig når man skal beregne poeng på denne måten – eller hvis man skal lage sammenlagtresultater som summerer tider er:

 • Serien må ha et masterarrangement som definerer hvilke klasser som skal rangeres i serien.  Masterarrangementet kan gjerne være et av arrangementene som inngår i serien.
 • Alle arrangement i serien må ha et klassesett som matcher med masterarrangementets klasser (kryss av for eksakt match på klassenavn)…
 • …eller masterarrangementet må ha et klasseoppsett hvor deltakerne kan mappes mot seriens klasser basert på fødselsdato og kjønn.Her er et eksempel på serie-resultater fra Spinn Cup i Vestfold.  Spinn cup bruker en egen poengskala, og rangeres for hver klasse.  I tillegg har de 7 beste resultater tellende av totalt 10 ritt (som også kan settes opp på den første siden i oppsettet av serien). 

Related entries