Det er viktig at alle klokkene du bruker i arrangementet er synkronisert.  Slik stiller du klokken på en MiniTrack.

  1. Trykk Meny + 4
  2. Velg Manual Sync
  3. Bekreft datoen med Enter (evt skriv inn ny dato hvis den er feil)
  4. Angi et klokkeslett som er noen sekunder frem i tid og trykk Enter
  5. Trykk Yes idet klokken er eksakt det klokkeslettet du har angitt

For å synkronisere klokkene på flere MiniTrack’er kan du gjøre følgende:


Hvis ingen av klokkene er helt korrekte kan du bruke samme fremgangsmåte som når du stiller klokken på én MiniTrack – men du kobler først maskinene sammen med ethernet-kabler.  Når du stiller klokken på en av maskinene som beskrevet over vil alle de andre motta et sync-signal, slik at alle klokkene blir synkrone.


Hvis en av MiniTrack’ene har en korrekt klokke, og du ønsker å synkronisere de andre klokkene mot denne kan du gjøre følgende:

  1. Koble MiniTrackene sammen med Ethernet kabler.  MiniTrack’ene har to Ethernet-tilkoblinger, så du kan koble dem sammen i en lang kjede
  2. Trykk Meny + 4 på MiniTracken med korrekt klokke
  3. Velg Broadcast Sync og trykk Enter


Alle MiniTrackene skal nå kvittere med at de har mottatt sync-signal, og klokkene skal nå være synkrone. 

 

Related entries