ChronoTrack MiniTrack har ikke innebygget modem for tilkobling til Internett via mobilnettet.  Derfor vil man normalt trenge en ekstern router med tilhørende strømforsyning for å koble maskinen til Internett utenfor arena med internettforbindelse.

MiniTrack blir mer brukervennlig hvis man kan unngå tilleggsenheter og “løse kabler” for å komme på nett.  I alle EQ Timings MiniTracker har vi derfor bygget inn en TP Link router og et Huawei modem for at det alltid skal være enkelt å koble til.  Dette gjør det mye enklere – spesielt når arrangørens frivillige funksjonærer skal montere opp et mellomtidspunkt ute i skogen.Dette trenger du

Klikk på lenker for eksempler på hvor dette kan kjøpes.

 • 1 stk. TP-Link TL-MR3020 router
 • 1 stk. Huawei E3372S-153 USB modem
 • 1 stk. USB skjøtekabel
 • Hvis MiniTrack’en har serienummer tidligere enn 10650 vil du trenge en liten USB memory stick (At den har lite fysisk mål er viktigere enn at den har enorm kamapsitet)
 • En kraftig dobbeltsidig tape
 • Rødsprit eller lignende (til å rengjøre flater før festing)
 • En mellomstor og en liten stjernetrekker
 • Et SIM kort med deaktivert PIN kode og aktivt abonnement.  Velg et SIM-kort fra mobiloperatøren som har best dekning i området hvor du bruker MiniTracken.  Kortet kan være et ekstra datakort til et eksisterende abonnement, et kontantabonnement (husk å sjekke saldo og fylle kontantkortet hvis du velger denne løsningen), eller et alarmabonnement.
Slik gjør gjør du det

Åpne enheten ved å løsne de seks skruene langs kanten.  Løft hele panelet ut av kassen og snu det opp ned.Løsne det gjennomsiktige plastdekslet ved å løsne de 7 skruene rundt kanten med en liten stjernetrekker.  NB! Pass på at du ikke mister noen av skruene inn i enheten.  Det er enklest hvis du bruker en magnetisk skrutrekker.Lokaliser den doble USB-porten som vist på bildet.  Her skal vi montere den doble USB-kabelen som følger med routeren for å hente strøm til denne.


Hvis MiniTracken har serienummer tidligere enn 10650 vil det sitte en USB memorystick her.  Dette er MiniTrackens minne hvor alle tidene lagres.  For å frigjøre disse USB-portene til strømuttak for routeren tar vi ut denne memorysticken og kopierer innholdet over på en micro USB-stick som vi plasserer i en av de eksterne USB-portene i stedet.  MiniTracker som har serienummer senere enn 10650 har minne integrert i printkortet, så da er begge USB-portene ledig.
Legg USB-kabelen slik at den kan føres ut under dekslet som vist på bildene.  Skru på igjen det gjennomsiktige plastdekslet.


Routeren festes i bunnen av kassen med dobbeltsidig tape som vist under.  Rengjør både bunnen av kassen og undersiden av routeren med rødsprit, slik at det er helt fettfritt.  Det sikrer at routeren fester skikkelig.  Pass på at du setter routeren riktig vei, slik at du får tilgang til tilkoblingene.  Sett inn alle kablene USB skjøtekabelen, strømkabelen og den flate nettverkskabelen.Legg kablene slik at nettverkskabelen kan føres opp gjennom en av spaltene i fremre kant og settes i EtherNet 2 kontakten som vist på bildet.  USB skjøtekabelen skal brukes for å koble til Huawei modemet.  Denne tar du opp gjennom en av spaltene i bakkant som vist på bildet.  Plasser kablene slik at overskytende kabel blir liggende nede i kassen.  Dermed unngår du løse kabler på toppen som lett kan skades hvis de kommer i klem når du lukker MiniTracken.Før du monterer Huawei modemet inn i maskinen gjør du følgende forberedelser:

 • Sett SIM-kortet inn i modemet
 • Sett modemet i USB porten på en PC og vent noen sekunder
 • Du vil da komme til en side i nettleseren som spør etter SIM-kortets PIN-kode.  Her kan du deaktivere PIN-koden
 • Gå deretter til Settings menyen (standard brukernavn og passord er admin/admin) og gjør følgende innstillinger:
 • Deaktiver wifi (dette sparer litt strøm)
 • Aktiver dataroaming (dette er nødvendig hvis maskinen skal brukes utenlands eller i grenseområder hvor det er mulighet for at man når utenlandsk operatør bedre enn norsk)


Du kan nå feste modemet inn i MiniTracken.  Fest det i lokket på MiniTracken som vist på fotoet.  Bruk dobbeltsidig tape.  Rengjør flatene med rødsprit først for å fjerne eventuelt fett. Plasseringen er ikke tilfeldig – ved å plassere den i senter der passer den inn mellom de to batteriene når du lukker maskinen.Slå på MiniTracken.  Det eneste som gjenstår nå er å sette IP-adresse og gateway slik at det samsvarer med routeren.  Routeren har IP-adresse 192.168.0.254.  Menyen for å sette IP-adresse kan være litt forskjellig etter hvilken software versjon MiniTracken har.  Men det er alltid Meny 6.


Bruk gjerne de to siste sifrene i maskinens serienummer som siste tall i IP-adressen, f.eks slik:


Hvis MiniTracken har serienummer 10699 kan du sette IP-adresse til 192.168.0.99.

Gateway settes til routerens adresse, som er 192.168.0.254.

MiniTracken vil automatisk koble til Internett en liten stund etter at du har satt IP-adressen.  Når maskinen er tilkoblet Internett lyser Connected-lampen stabilt grønt.  Hvis lampen blinker er ikke maskinen på nett, men forsøker å komme på nett.


Se brukerveiledningen for MiniTrack for ytterligere informasjon om hvordan du setter IP-adresse mm.

PS! En smart egenskap ved Huawei modemet er at det har tilkobling for to eksterne antenner.  Dette gjør at du kan koble til større antenner som kan plasseres i høyden dersom maskinen skal brukes på et sted med dårlig mobildekning.

Her er et eksempel på en antenner som kan brukes:


https://www.dustin.no/product/5010641353/panorama-dmm-7-27-2ts9 Related entries