Vask mot lisensregister

Dersom arrangementet inngår i en av NCF rankingene er det svært viktig at man kontrollerer at alle deltakerne matcher mot lisensregistret.  Dette er viktig for at poengene skal bli tildelt til riktig utøver.  Dersom arrangementet inneholder resultater for personer som ikke matcher med lisensregistret på navn og fødselsdato vil ikke utøveren få poeng.


Den vanligste årsaken til mismatch mot lisensregistret er at utøverne har meldt seg på med en annen skrivemåte i navn enn det som finnes i lisensregistret.  Den enkleste måten å unngå dette på er å bruke utøverens EQ Timing profil ved påmelding, eller ved å bruke klubbpåmeldingsløsningen.  Ved bruk av eksterne påmeldingsløsning bør det presiseres til utøverne viktigheten av at de bruker samme skrivemåte for navn som i lisensregistret.


EQ Admin har en egen funksjon for å sjekke om de importerte resultatene matcher med lisensregistret.  Hvis det ikke matcher har man mulighet for å søke opp og bytte til riktig utøver direkte.  Dermed slipper man å rette dette i tidtakingssystemet og importere på nytt.


Vasken gjøres ved å gå inn på fanen Deltakere under Før Arrangementet og krysse av for Vis lisensfeil. Deltakere som det ikke finnes lisens på vises da med rødt fornavn og etternavn.Åpne deltakeren ved å trykke på blyanten i kolonne to og trykk på Bytt utøver, søk opp korrekt deltaker og trykk Velg.Etter importen dette er gjort er resultatene tilgjengelige på alle arrangementsutlistinger som inkluderer arrangementet.  For eksempel NCF terminliste, arrangørklubbens webside hvis de har integrert arrangementslisten, samt på www.eqtiming.no. Eventuelle serier som arrangementet inngår i vil også være oppdatert.