Når man skal sjekke om ryttere har lisens er det to måter å gjøre dette på. Åpne fanen “før arrangement” og velg “deltakere”, her huker man av for “vis lisensfeil” og  de som mangler lisens blir merket rødt, gule har ikke godkjent lisens og de som er orange har feil klubb.


lisenskontroll

Det er også mulig å skrive ut en lisenskontroll fra admin, velg fanen “før arrangement og så “rapporter”. Skriv lisens i filteret og du får opp rapportene som omhandler lisens. Her skriver man ut rapporten lisenskontroll. Rapporten viser lisenser som er ok, og de som man må sjekke nærmere.


lisens rapportRelated entries