Mobiltelefoner kan ta bilder og video. Og oppløsningen på mange er idag førsteklasses. Overføring av filer til PC går også enkelt via USB. Pluss at bildene/videoen kan undersøkes på selve mobiltelefonen.


Bildene/videoen må være forsynt med tid. Best er å ha et klokkedisplay i målområdet. Da ses eksakt klokke i selve bildet.

Fordelen med mobiltelefon er at “alle” har en. Oppgaven å ta bilder eller video kan da delegeres til flere.


s3emba_2210073b