Før du kan sette opp din første påmelding må du opprette en profil.  Profilen er et felles sett med egenskaper for dine arrangement, som grafisk utforming og kontaktinformasjon.  Profilen skal identifisere klubben din, arrangementet eller en serie med arrangement.


Profilen ligger på klubb/arrangørnivå, og kan gjenbrukes på tvers av klubbens arrangement. Når profilen først er opprettet tar det bare noen få minutter å opprette et nytt arrangement. Hvis du ønsker å bruke samme profil for alle klubbens arrangement anbefales det at du lager en profil som har det samme grafiske uttrykket som klubbens webside. Dette gir en god gjenkjennelse mellom klubbens webside og påmeldingssiden.


Logg inn på EQ Admin fra følgene adresse: https://admin.eqtiming.no


Velg fanen “Profiler” (ligger i det første bildet du kommer til – du skal altså ikke gå inn på et arrangement).

Trykk på “Ny profil” for å opprette en ny profil.  Gi profilen et navn.  Dette må være unikt på tvers av arrangører, siden dette vil være en del av nettverksadressen (URL) til påmeldingssiden. Inkluder gjerne klubbens navn i profilnavnet.  Da er du ganske sikker på at navnet du velger er ledig.På neste side registrerer du adresse og litt kontaktinformasjon for profilen.På fanen “Bilder” laster du opp bildet du ønsker å ha øverst på påmeldingssiden.  Her kan du gjerne ta utgangspunkt i toppen på klubbens webside for å få et grafisk uttrykk som ligner på klubbens webside. Ved å sette Lenk-adresse blir bildet en lenke til adressen du setter i lenk-adresse. Dette kan brukes til å lenke tilbake til arrangørens hjemmeside.

Man kan også legge til et bakgrunnsbilde for profilen.Bildeopplasteren har innebygget verktøy for å beskjære bildet, slik at du kan ta et lekkert utsnitt fra bildet som passer til høyde/breddeformatet som er optimalt for påmeldingssiden.På “Rapporter” fanen i profil-oppsettet kan du laste opp grafikk for bruk på rapporter (deltakerlister, resultatlister mm).  Denne siden bruker du bare hvis du ønsker å bruke softwaren også for tidtaking.  Det er to områder på rapportene som har plass til grafikk. Øverst legger man vanligvis klubblogoen. Nederst på rapportene er det plass til en banner for sponsorlogoer.

Hvis du bruker et annet tidtakingsprogram (f.eks. eTiming) trenger du ikke laste opp noe her.


Når du trykker på Lagre blir profilen opprettet i systemet, og du er klar til å opprette ditt første arrangement.Related entries